Emma Holen
Project Management Consultant

Email: emma.holen@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 768605612

För att lära känna Emma ännu bättre så har kollegan Henrik haft ett välkomnande samtal med henne.

– Välkommen till Arkatay Emma! Berätta lite om dig själv och din bakgrund. 

Tack så mycket! Jag är glad att få vara en del av Arkatay. 

Jag är en person som tycker om utmaningar i alla dess former. I juni tog jag min ekonomie kandidatexamen med inriktning Organization & Management och läser nu en Master i International Strategic Management. Organisation, ledarskap och förändringsarbete är saker jag finner otroligt spännande, vilket har lett till valet av att specialisera mig inom det området.

– Spännande, vad gör du på din fritid då?

På min fritid ägnar jag mycket tid åt att träna, vilket får mig att hålla både hög motivations- och prestationsnivå, både i mitt arbetsliv och privatliv. Helst av allt ger jag mig ut i löpspåret med bra musik i hörlurarna, men jag tycker även mycket om att träna och dela denna stund tillsammans med andra träningsglada människor. 

– Vad kommer dina främsta arbetsuppgifter att innefatta? 

Jag kommer främst att arbeta med marknad och försäljning. Delar av min tid kommer jag också, beroende på intensitet i studierna, att bidra i leveranser gentemot kund. Att få ha en varierande och utvecklande arbetsvardag är något jag ser fram emot mycket. 


– Vad var det som 
fick dig att vilja börja arbeta hos oss på Arkatay?

För mig är det viktigt att värderingarna på det företag jag arbetar på stämmer överens med mina egna och så är verkligen fallet här. Arkatay värnar om sina medarbetare och sätter hälsa och välmående i första hand – någonting som jag tror är avgörande för att behålla en hög motivationsnivå och en hög kvalité vid leverans. Jag har sedan dag ett fått vara med och påverka olika beslut inom organisationen, vilket för mig är stimulerande och bidrar till ökad motivation och i förlängningen goda resultat i organisationen.

 

–  Stort tack Emma och återigen, varmt välkommen!

Läs gärna mer om Emma, och våra andra anställda under ”Kontakt”. Där finns även kontaktuppgifter, om du önskar talas vid med någon av våra konsulter.