Arkatay logga

Chefer & ledare

[stöttning i förändring med interim chef eller ledare]

Många av våra kunder utvecklar hela tiden sina verksamheter. Förändringar, omorganisationer, eller uppsägningar kan skapa luckor bland likväl resursplanering som resurssättning samt härleda ett behov av interima chefer och ledare. Vi finns här för att stötta er i förändringsprocessen.

På Arkatay har vi erfarenhet av att kliva in i interimsroller både ledare och som chef. Vi har erfarenhet av att vara en samarbetspartner när det kommer till den delen av organisationen som driver förändring. Det kan handla om allt från att byte av arbetssätt till att leda ledningsgrupper och stötta dem i att leda/styra organisationens chefer och ledare. Att förstå och ha förmåga att arbeta med, och operativt på alla nivåer i kundens organisation är vårt bröd och smör.

Med erfarenhet av både linje- och projektverksamhet

En majoritet av våra seniora operativa konsulter besitter den krispiga kombinationen av att både ha erfarenhet av jobb i linjechefsroller samt i projekt- och programform. Detta bidrar till en förmåga att kombinera förståelsen mellan förändring och initiativet och i linjen bakom, vilket i sin tur bidrar till en god förmåga att kunna stötta flera delar av organisationen. Men även förmågan att axla interimsroller såsom CIO, portföljägare, portföljledare, projektkontorschef eller som chef i en projekt tung linjeverksamhet. Ett axplock av vår branscherfarenhet av interima chefsroller återfinns inom tillverknings-, energi-, livsmedels-, pharma-, IT-, och transportsektorna.

Fingertoppskänsla och delaktighet

När man tar sig an rollen som interim chef eller ledare är det viktigt att ha en fingertoppskänsla för verksamheten. Lika viktigt är det att man kan förhålla sig objektivt till verksamheten utifrån evidens och praxis. På Arkatay är delaktighet och långsiktighet ledord när det kommer till vår egen kultur samt något vi starkt värnar om hos alla våra kunder, gamla som nya.

När vi tar oss an en interimsroll angriper vi det ofta som vi angriper ett projekt – med tydliga mål, god intressenthantering samt riskmitigering. Detta bidrar till att organisationen i fråga alltid har en tydlighet i hur vi arbetar och hur nära vi är det givna målet.

Vad mer kan vi göra för er?

Utöver att stötta projektledare eller ledningsgrupper i interimsroller, har vi dessutom erfarenhet av att etablera av nya funktioner inom organisationen kopplat till projekt- och förändringsledning. Bland annat har vi haft ynnesten att bistå flera storbolag inom olika branscher med att etablera deras PMO, samt vara stöttande genom hela processen.

Inrätta ett projektkontor eller en projektmodell

Mäta projektmognaden och definiera förbättringar

Mäta förutsättningar och klimat inför en planerad förändring

Etablera nya arbetssätt och processer

Utveckla och utbilda ledningsgrupper, styrgrupper och projektteam

Förbereda, stödja och facilitera viktiga affärsmoment

Tre snabba

Företag söker ofta efter en interim chef eller ledare när det genomförs förändringar inom organisationen och en lucka plötsligt dyker upp. 

I vissa fall kan det vara så att man anlitar en interim chef eller ledare med förhoppningen om att denne på sikt kan fylla luckan permanent. Men kanske vanligast är att man letar efter någon som tillfälligt kan kliva in i rollen medan organisationen genomför förändringen och letar efter en permanent lösning. 

Det kan exempelvis vara så att man som företag inte vill förankra en ny chef i en knivig förändring, vid geografiska flyttar eller omorganisationer. Utan man vill helt enkelt ha en tillfällig kapten som kan styra skeppet ur stormen och låta den nya kaptenen ta över rodret när vågorna inte längre slår lika högt.

Kontakta oss!

Har ni behov av fylla interimsroller kopplat till chefer och ledare? Hör gärna av er till oss via kontaktformuläret nedan, så kan vi se i vilken kapacitet vi kan hjälpa er att fylla det behovet.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!