Arkatay logga

Styrgruppsutbildning

[rätt förutsättningar för framgång]

Styrningen av projekt är avgörande för att säkerställa att rätt projekt initieras men också att projekten och projektledarna ges rätt förutsättningar för framgång och att fokus alltid ligger på det värde som projektet ska skapa. Styrgruppen är den starkaste, och ofta den enda länken mellan organisationens strategi och det som utförs i projekt och program, vilket också gör det till ett av organisationens viktigaste forum. Detta i sin tur gör att styrgruppens arbete är av yttersta vikt för den långsiktiga effekthemtagningen av projektet.

Styrgruppsutbildning: information & innehåll

I Arkatays styrgruppsutbildning rustas potentiella styrgruppsmedlemmar för att kunna utföra sina individuella roller på ett ändamålsenligt vis och för att styrgruppen som helhet ska fungera väl.

Från teori till verklighet

Utbildningen integrerar global god praxis såsom ISO 21500, PRINCE2® och PMBOK®, och förvandlar dessa ramverk till konkreta tillvägagångssätt. Genom att fokusera på effekter och nyttohemtagning, samt genom att praktiskt tillämpa styrgruppens arbete för att säkerställa att helheten fungerar smidigt, ges deltagarna verktyg för att omsätta teori till praktik på ett meningsfullt sätt.

Fokus på roller & ansvar

Utbildningen lägger stor vikt på effektiva beteenden och ansvar, som ofta är skillnaden mellan goda intentioner och hållbar projektframgång.

Inom detta område behandlas bland annat styrgruppens kontext och ansvar för strategi, och frågor gällande hur beslut fattas och av vem.

Ta steget mot en spännande framtid! Utforska våra aktuella utbildningar här och låt oss tillsammans forma din resa mot kunskap, framgång och personlig utveckling!

Målinriktad styrgruppsutbildning

För ett framgångsrikt projekt är det avgörande att man ger det rätt förutsättningar för att lyckas. Vilket i förlängningen betyder att man måste säkerställa att de som leder och styr över projektet har tillräckligt med kompetens för att kunna leverera och uppnå hållbar projektframgång. Det kan även vara viktigt att se över de egna arbetssätten samt rollerna inom styrgruppen – hur arbetar man till exempel som mest effektivt i en styrgrupp? Utifrån god praxis, vad funkar i vår organisation? Har man rätt förmågor och kompetenser? Bevakar vi de viktiga perspektiven för att projektet ska lyckas? Och om inte hur säkerställer man detta?

Kontakta oss!

Är detta något er styrgrupp kan vara intresserad av eller något ni vill undersöka lite närmre? Kontakta oss då gärna via följande kontaktformulär:

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!