Ledarskap i projekt

[ Vi hjälper dig på din projektresa ]

Att leda projekt och ta på sig rollen som projektledare kan liknas vid att vara chef över en tillfällig organisation. Trots att man som projektledare saknar samma formella befogenheter som en chef, förväntas man inom projektets ramar ofta ta samma ansvar att kunna svara för många olika avdelningar och påverkanseffekter uti hela organisationen. Som en form av lateralt ledarskap, utan hierarkisk makt. En projektledares ledarskap har en storbetydelse för aktualiserande av strategi och dess efterlevnad inom bolaget samt en fungerande projektorganisation (bl.a. via ”lessons learned”). Vi vet, av erfarenhet, att det krävs speciella kunskaper för att navigera i en komplex organisation med en bredd av kommunikationsstilar, hierarkier samt uttryck av organisationskultur.

 

Vår kurs Leadership in Projects behandlar bland annat följande aspekter:

  • Lära känna sig själv – sina styrkor, triggers, osv.
  • I egen kontext, hur påverkar du och ditt ledarskap andra i organisationen – kommunikation i interaktion med andra människor
  • Strategiska perspektivet – hur kan ditt ledarskap i projekt bidra till bättre projektledarskap i framtiden, som i längden kan bidra till en bättre projektorganisation.

 

En stor del av att leda i projekt handlar om att kunna motivera medarbetare till att vilja vara en del av och i längden prestera i ditt projekt, vilket kan uppnås med hjälp av god ledarskaps- och kommunikationsförmåga.

 

Vill du prata ledarskap i projekt med oss eller är intresserade av att anmäla dig till en av våra kurser? Ta gärna kontakt med oss och kolla in våra aktuella utbildningar här.