Effektiv kompetens-utveckling

[ med våra kurser och seminarier ]

Vi älskar att hjälpa andra att lyckas och det märks när vi håller utbildningar, seminarier och när vi coachar. Med passion sprider vi våra kunskaper och hjälper enskilda individer eller hela grupper att spetsa sin förmåga att nå hållbar framgång.

 

Kompetensutveckling för organisationsmedlemmar

Om organisationens medarbetare ska kunna uppnå hållbar framgång behöver de rustas för sina roller. Oavsett vilken nivå inom organisationen man arbetar på. Den exekutiva ledningsgruppen, medarbetare som får ett ansvar att leda sina kollegor, styrgrupper, förändringsledare, projektledare och teamchefer. Alla förtjänar att kompetensutvecklas så att de med trygghet och goda förmågor kan verka i sina respektive roller.

 

Arkatay har förmånen att ha fått förtroende som huvudleverantör eller exklusiv leverantör till flera svenska och internationella storbolags företagsakademier och utbildar årligen upp till ett tusental personer. Vi utgår från vårt breda utbud av paketerade utbildningar eller skräddarsyr efter behov – allt från stora utbildningsprogram till mindre föreläsningar. 99% av våra deltagare rekommenderar oss vidare, för att våra kurser är något utöver det vanliga.

 

Precis som i allt vårt arbete spänner även vårt utbildningserbjudande över ledarskap, förändringsledning och projektledning i alla dess former. För alla individer som behöver rustas för att på ett eller annat sätt kunna leda andra eller skapa förändring i en organisation kan vi erbjuda effektiv och rolig kompetensutveckling.

 

Utgå från god praxis och anpassa till varje kund

Ingen organisation är den andra lik vilket är anledningen till att vi erbjuder anpassade lösningar utifrån varje organisations unika behov. I vissa fall kan ett helhetprogram vara bäst lämpat för en organisation, då håller vi kontinuerliga utbildningar för att säkerställa en hög och jämnt spridd kompetens i hela organisationen. I andra fall är det spetsiga och riktade insatser för företagsledning, ledningsgrupper, chefer och ledare, projektkontor eller förändringsledare. När utbildningar skräddarsys är den enskilda organisationens utgångspunkt och behov varsamt i åtanke, för att säkerställa att materialet är väl anpassat till dess kontext.

 

Är du nyfiken på vilka utbildningar vi erbjuder och hur vi kan bistå er organisations specifika kompetensutvecklingsbehov? Spana gärna in våra aktuella utbildningar eller ta kontakt med oss här så hjälper vi er.

 

 

Varför är det bra att ha en projektledarcertifiering?
  • Du får ett bevis på din professionella kompetens och erfarenhet.
  • Du ökar ditt värde på arbetsmarknaden.
  • Du skapar möjligheter för fortsatt karriärsutveckling.
  • Du ökar din egen och din organisations trovärdighet.
  • Du lär dig en global nomenklatur för projektledning.
  • Du bidrar till att höja standarden på projektledning.

Varför ska jag välja Arkatay?

Våra kurser är intensiva och effektiva.
Genom att använda moderna, anpassade och omväxlande pedagogiska metoder, exempelvis Accelerated Learning Techniques, kan vi hålla våra kurser intensiva och effektiva; allt för att du ska få så stort värde som möjligt för den tid du investerar. Arkatays uppskattade kursledare är samtliga verksamma som konsulter inom projektledning, och har därmed relevant och aktuell praktisk erfarenhet av området.

 

Vi har nöjda kunder – som klarar examen.
Arkatay har genomgående väldigt nöjda kursdeltagare som ger såväl kursledare som material mycket bra betyg, med ett snitt på 4,85 av 5. Hittills har alla som har gått en kurs från Arkatay velat rekommendera den åt en vän eller kollega. Vid våra öppna certifieringsförberedande kurser klarar hela 93% av deltagarna sin examen på första försöket. Vi finns dessutom till hands genom hela din certifieringsprocess om du behöver hjälp.


Våra kurser är egenutvecklade
Alla Arkatays kurser har tagits fram internt av våra kursledare, som samtliga besitter såväl bred kompetens inom projektledning som specifika kunskaper inom smalare domäner. Vi arbetar löpande med att förbättra våra kurser, både vad gäller pedagogik som innehåll och material, men även med egna pedagogiska verktyg – exempelvis vårt populära process-puzzel.


Vi har examensgaranti
För våra certifieringsförberedande kurser, PMP® Exam Prep och PRINCE2® Foundation + Practitioner, har vi examensgaranti. Om du mot förmodan inte blir godkänd vid första försöket efter att ha gått någon av våra certifieringsförberedande kurser så erbjuds du kostnadsfritt en plats vid ett nytt kurstillfälle. Vi är måna om att du når ditt mål och vi har ett starkt förtroende för kvalitén i våra kurser!


Vi är kvalitetssäkrade av PMI
Som PMI-certifierad R.E.P. (Registered Education Provider) kan Arkatay garantera att du får en utbildning som håller högsta kvalitet.


Global god praxis för projektframgång
Arkatay är starkt engagerad i världens tre största standardiseringsorgan för projekthantering. Vår största passion är att sprida god praxis inom projektledning och därmed hjälpa organisationer nå projektframgång. Detta återspeglas i våra utbildningar genom att de bygger på väl beprövade ramverk.


Anpassade kurser
För företag och större grupper anordnar vi med nöje anpassade utbildningar, där vi anpassar nivå och innehåll efter deltagarnas förkunskaper och behov.

Vad utmärker Arkatays seminarier?

Våra seminarier kombinerar teori och praktik
I vår seminariesatsning kombinerar vi teori och praktik och levererar det i en koncentrerad form som fungerar som ett komplement till den övriga kompetensutvecklingen hos våra kunder. Vi drar nytta av gruppens samlade erfarenhet och varvar föreläsning med gruppdiskussioner och gemensamma övningar.

 

Våra seminariehållare är kompetenta och omtyckta
Våra seminariehållare är alla erfarna projektledningskonsulter, uppskattade utbildningshållare och vana föreläsare. Med humor och värme delar de med sig av sin kompetens och skapar dialog mellan seminariedeltagarna.

 

Våra seminarier är egenutvecklade
Våra seminarier är resultatet av bolagets samlade praktiska erfarenhet. Våra lärdomar och vår kompetens kombineras med relevant teori och forskning på ämnet.

 

Vi är lyhörda för era förutsättningar
Utifrån de utmaningar som våra kunder berättar om, vår praktiska erfarenhet och teoretiska kunskap identifierar vi nya, relevanta seminarieämnen. Dessa baseras på projektledningsgrupperingarnas sammansättning och vilket kompetensbehov som finns.