Arkatay logga

Hållbarhet i projekt

[som grund för projektframgång]

På Arkatay ser vi hållbarhet som den viktigaste delen för att skapa projektframgång. Vi vill bidra till att öka mängden framgångsrika projekt och är övertygade om att detta kan göras utan att utarma på de ekonomiska, sociala eller miljömässiga resurserna. Därför vill vi att hållbarhet i projekt ska bli det nya normala. 

Genomgående implementering

För att en organisation skall lyckas realisera sin hållbarhetsstrategi är det viktigt att hållbarhetsperspektivet genomsyrar organisationens processer, beslut och styrning. Många företag har idag väl genomtänkta hållbarhetsstrategier på koncernnivå. Men detta får inte alltid den önskade genomslagskraften i de operativa projekten – oavsett om det handlar om produktutveckling, ny infrastruktur, eller förändringsprojekt.

Detta vill vi motverka! Vi är övertygade om att för att lyckas med sin hållbarhetsstrategi, behöver det dagliga arbetet och den operativ verksamheten hela tiden ta hållbarhetsstrategin i beaktande. Det är när projektbeslut och styrgruppsbeslut lever upp till hållbarhetsstrategin som långsiktighet kan uppnås på riktigt! Genom att lyssna in de utmaningar ni upplever kring ert hållbarhetsarbete kan vi stödja, leda, och utbilda för att säkerställa att ni minskar gapet mellan strategi och operativ verksamhet.

Hur vi jobbar med projektmognad

Är du intresserad av att veta hur vi jobbar generellt kring projektmognad och hur vi kan stödja er projektmognadsresa?

Att inkludera hållbarhet i projekt

Några av de tydligaste effekterna av att arbeta aktivt med hållbarhet och hållbar projektledning är att det ger en högre uppfyllelse av organisationens hållbarhetsstrategi, med alla de nyttor som det innebär (såsom långsiktig konkurrensförmåga, PR och anseende, förmåga att attrahera och behålla medarbetare, etc). Det kan även inbringa effektivare genomförande av projekt genom fokus på medvetna beslut som leder till bättre projektbeslut samt resurseffektivitet i projekten.

Kopplingen mellan hållbarhet & projekt

Vi har utarbetat en arbetsmetod kallad ”Hållbar Projektledning”, där syftet är att länka samman projektarbete med en organisations hållbarhetsstrategi och på så vis säkerställa att projekt leds på ett hållbart sätt. För att bäst kunna förmedla denna arbetsmetod erbjuder vi utbildning av projektledare inom hållbar projektledning, organisationsutveckling, och Sustainability Assurance (en projektroll med ansvar för att säkra hållbarhetsfrågorna i ett projekt).

Kontakta oss!

Är intresserade av att veta hur vi kan hjälpa just er organisation när det kommer till hållbarhet? Tveka då inte att ta kontakt med oss via formuläret nedan.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!