Arkatay logga

Måla målbilden: skapa klarhet i ditt projekt

person som målar
Som projektledare är det avgörande att tidigt arbeta med strategiska mål, syften, effektmål, projektmål, krav och intressenthantering. Men för att verkligen engagera teamet och göra projektets syfte tydligt för alla intressenter, behöver du måla upp en levande målbild.

Att bara skriva ner projektets mål i ett dokument räcker inte alltid för att inspirera och motivera teamet. En målbild handlar om att tillsammans med projektgruppen och intressenterna visualisera hur framtiden kommer att se ut när projektet har nått sitt framgångsrika slut. Detta kan ske genom:

  • Bilder och Illustrationer: Skapa visuella representationer av projektets mål.
  • Liknelser och Symboler: Använd metaforer för att beskriva målet på ett mer begripligt och engagerande sätt.
  • Känslor: Utforska de emotionella aspekterna av projektets framgång och hur det påverkar alla inblandade.

Verktyg för att måla målbilden

Ett kraftfullt sätt att konkretisera och levandegöra målbilden är att använda kreativa metoder. Ett särskilt effektivt verktyg är att låta projektgruppen skriva en fiktiv tidningsartikel som publiceras när projektet är avslutat och framgångsrikt. Det kan exempelvis göras på följande vis:

Be teamet föreställa sig att projektet är avslutat och lyckat. Låt dem skriva en artikel som beskriver resultatet, hur det mottogs av intressenterna och vilken påverkan det har haft. Denna övning hjälper teamet att konkretisera resultatet och skapa en känsla av stolthet och motivation.

Tips på upplägg

  • Samla teamet och intressenterna: Involvera alla nyckelpersoner i processen för att säkerställa att målbilden är väl förankrad.
  • Skapa visionen tillsammans: Använd workshops för att tillsammans skapa en gemensam vision. Använd bilder, symboler och känslor för att beskriva framtiden.
  • Skriv tidningsartikeln: Dela upp teamet i grupper och be dem skriva varsin artikel om projektets framgång. Diskutera artiklarna tillsammans och kombinera dem till en gemensam berättelse.
  • Visualisera resultatet: Använd de skapade artiklarna och andra visuella element för att skapa en gemensam målbild. Sätt upp dessa på en plats där hela teamet kan se dem dagligen.

Fördelarna med en levande målbild

Att skapa en levande målbild medför flera betydande fördelar för ditt projekt. För det första bidrar en tydlig målbild till ökad klarhet och fokus inom teamet, vilket gör att alla medlemmar bättre förstår vad som verkligen är viktigt och kan rikta sina ansträngningar åt rätt håll. När teamet dessutom kan visualisera framgången och känna stolthet över sitt arbete, ökar motivationen och engagemanget, vilket i sin tur leder till högre produktivitet och kvalitet i projektet. Slutligen förbättrar en levande målbild kommunikationen avsevärt. Den gör det enklare att tydligt förmedla projektets syfte och mål till intressenter och andra inblandade parter, vilket skapar en gemensam förståelse och stärker samarbetet.

Att måla upp en målbild är inte bara en administrativ uppgift utan en kreativ process som kan lyfta ditt projekt till nya höjder. Prova att implementera dessa metoder i ditt nästa projekt och se hur det påverkar teamets engagemang och projektets framgång. Lycka till!

Dela:

person som målar

Måla målbilden: skapa klarhet i ditt projekt

Ledarskap utefter kontext och behov

Självstyre i Praktiken

Driva innovation genom självorganisering

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!