Arkatay logga

Praktisk Projektledning

[project management in practice]

Du, liksom de flesta människor, stöter någon gång i livet på projekt som arbetsform. Det kan vara i skolan, i en förening och väldigt ofta i arbetslivet. Faktum är att uppemot 40% av allt arbete som sker i organisationer, företag såväl som offentlig sektor, sker i projektform. Det gör att vi alla är bekväma med att prata om projekt och säga att vi arbetar i projekt. Men väldigt få vet vad som skiljer projekt från andra arbetsformer. Varför arbetar vi i projekt, och framför allt hur arbetar man på ett bra sätt i projekt, det är frågor vars svar för många inte är självklara?

Vi på Arkatay erbjuder en praktiskt orienterad utbildning i projektledning, Project Management in Practice, som vänder sig till projektmedlemmar och -ledare som vill utvecklas inom området. Verktygen vi presenterar i utbildningen har vi hämtat in dels från egen erfarenhet, dels från standards och ramverk. Det benämns ofta god praxis, på engelska benämnt best practice (därav kursnamnet).

Praktisk orienterad utbildning

Utbildningen går att anpassa till de som är nybörjare inom projektledningsområdet likväl som de högre upp i organisationen som vill skaffa sig en bättre förståelse och insikt kring projektledning. Vårt mål är att med en god dos erfarenhet och teoretisk expertis kunna vara länken mellan kursdeltagarna och teorin, samt hur den bäst översätts till praktiken.

Utbildningen är scenariobaserad vilket innebär att vi genomgående arbetar med en fallstudie på vilken vi applicerar de olika teknikerna som presenterats. Vi ger tid samt möjlighet för alla deltagare att ta med sina egna utmaningar från organisationen in i kursrummet för diskussioner och erfarenhetsbyte. Alla våra utbildare har arbetat praktiskt med projektledning och kan ge goda perspektiv samt insikter till hur teorin fungerar i praktiken.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren:

  • kunna leda enkla projekt i sin organisation,
  • förstå grunderna i en generell projektmetodik,
  • vara allmänbildad kring vilka olika kompetensområden och rekommenderad god praxis som finns inom projektledning och ha en förståelse för personliga utvecklingsområden,
  • kunna använda viktiga mallar och verktyg,
  • vara bekant med en global nomenklatur för projektledning enligt PMBOK® Guide och ISO 21500,
  • blivit introducerad för möjliga certifieringar såsom PRINCE2® Foundation & Practitioner, PMI®Certified Associate in Project Management (CAPM)® och PMI® Project Management Professional (PMP)®.
Ta steget mot en spännande framtid! Utforska våra aktuella utbildningar här och låt oss tillsammans forma din resa mot kunskap, framgång och personlig utveckling!

Kontakta oss!

För företag och organisationer erbjuder vi även interna kurser – kontakta oss då gärna via följande formulär:

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!