PMP Exam Prep Utbildning

[ Förberedande utbildning ]

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-utbildning för att certifiera dig som Project Management Professional (PMP)®. Utbildningen ger dig god överblick över de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®.

 

Upplägg av utbildningen

PMP® är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare och kräver dokumenterad erfarenhet.

 

Utbildningens mål

Efter deltagande i utbildningen och utförda självstudier ska deltagaren:

  • Bli godkänd på PMP®-examen och bli en certifierad Project Management Professional®
  • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
  • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning.

 

Omfattning

Kursen omfattar totalt 35 timmar, vanligtvis fördelat över fem dagar, 08:30-16:30, under en eller två veckor. Kursen kan även hållas med lägre intensitet under en längre period efter överenskommelse.

 

Kursmaterial

  • Studenthandbok: arbetsbok med instruktionsinnehåll och verkliga aktiviteter (fysisk och digital)
  • Spotlight Videos & Media: kompletterande studiematerial (digitalt)
  • Mastery Builders: kunskapskontroller i slutet av kapitel för att säkerställa förståelse av nyckelbegrepp (digitalt)
  • Studielistor: online-listor för att säkerställa tillräcklig täckning av nyckelbegrepp (digitalt)
  • 200 PMP-övningsfrågorFaktisk kostnad för kursmaterial (tryckt och digital kurslitteratur, arbetsmaterial, diplom) i enlighet med kursbeskrivningen tillkommer, maximerat till 900 kr per kursdeltagare.

 

Självstudier

För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier både före och efter utbildningen.

 

 

_____________________________

Vi har löpande öppna kurstillfällen, se kommande datum nedan:

Aktuella utbildningar

 

 

För företag och organisationer erbjuder vi även interna kurser – kontakta oss då gärna via följande formulär: 

 

 

 

Vad är PMI?

Project Management Institute är en organisation med över 500 000 certifierade från drygt 180 länder. Den teoretiska grunden är samlad i A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).

Vilka certifieringar kan jag få från PMI?

Den mest spridda certifieringen från PMI är Project Management Professional (PMP)®, som riktar sig till erfarna projektledare. Är du i början av din karriär kan du istället certifiera dig som Certified Associate in Project Management (CAPM)®. För dig som arbetat mycket på program- nivå finns certifieringen Program Management Professional (PgMP)®.

Nyligen lanserade PMI en certifiering inom ledning av agila projekt – PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)SM. Dessutom har PMI två specialistcertifieringar – PMI Scheduling Professional (PMI-SP)® och PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®.

  • Här kan du läsa mer om PMI och de olika certifieringarna: www.pmi.org.

Valet av utbildning och projektledning certifiering är självklart beroende av vad du vill uppnå. Det handlar även om vilken erfarenhet och utbildning du har, vilken sorts organisation du arbetar i osv. Vi hjälper dig gärna med en inventering av din kompetens och erfarenhet för att hitta rätt certifiering för dig!