Arkatay logga

Strategiarbete

[från strategi till mål]

Från strategiarbetet (den förflyttning ni vill genomföra) till det slutgiltiga målet, har vi erfarenheten och kompetensen att följa er på den resan och säkerställa en god balans mellan vad som säkrar den aktuella verksamheten och dess lönsamhet, men också se till att det också finns en stadig blick på framtiden. Detta gör vi genom bland annat genom rådgivning, processutveckling, och stöd vid genomförande. Det kan ta sig formen som en del av utbildning eller strategiarbete genom workshops, där vi faciliterar strategiprocesserna för att skapa maximal delaktighet.

Som facilitatorer samlar vi information och insikter för att utveckla och driva arbetet med att skapa strategin. Vi fokuserar också på att koppla strategin till affärsplanen genom att tydligt definiera drivkrafter och mätbara mål. Vi har god erfarenhet av att hjälpa våra kunder genomföra sitt strategiarbete på ett moget vis och säkerställa att deras ledningssystem är tillräckligt bra för att de ska kunna exekvera sina planer för framtiden.

Hur vi jobbar med projektmognad

Är du intresserad av att veta hur vi jobbar generellt kring projektmognad och hur vi kan stödja er projektmognadsresa?

Balans mellan strategi och mål​

Hur kan man på ett bra sätt säkerställa att den strategi som sätts högst upp i organisationen tydligt uppnås och förankras i den operativa verksamheten?  I många fall är det enklare sagt än gjort, och precis som vid viskleken kan budskapet försvinna när det går från avsändaren till mottagaren. Istället bör man sikta på att göra strategin begriplig för alla nivåer, så att var och en förstår hur den påverkar dem i praktiken.

Kontakta oss!

Vill ni diskutera strategi och ledningssystem med oss? Tveka inte att ta kontakt med oss via kontaktformuläret nedan, så för vi gemensamt diskussionen vidare.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!