Arkatay logga

Styrgrupps- & Portföljledare

[projektstyrning av strategisk betydelse]

Styrgrupps- likväl som portföljledare spelar en viktig roll när det kommer till framgången av en organisations projektverksamhet. För att kunna uppnå lyckade resultat inom projektstyrning krävs rätt kompetens, men också att den kompetens man har ges rätt förutsättningar för att lyckas. Att man i rollen som portföljledare eller som del av en styrgrupp kan agera utefter god praxis och med organisationens strategiska mål för ögonen.

Framgångsrik projektstyrning

Styrgruppen är länken mellan en organisations strategi och det som utförs i projekt och program, vilket också gör det till ett av organisationens viktigaste forum och rollen som styrgruppsledare essentiell. Portföljledaren å sin sida ser över initiering, prioritering och koordinering av projekt för att maximera strategiskt samt finansiellt värde för organisationen.

Således, om man som organisation driver ett strategiskt projekt, men inser att man saknar rätt kompetens för att säkerställa ett framgångsrikt resultat kan vi erbjuda en hjälpande hand – både operativt men även kompetensutvecklingsmässigt.

Operativa insatser, rådgivning och kompetensutveckling

Våra konsulter har erfarenhet av att både bemanna rollen som portföljledare likväl som styrgruppsledare, eller agera som stöd samt granskareinom projektstyrning. Vårt arbete och kunskap är rotat ut god praxis, en bredd av olika ramverk samt samstämmig med kompetensutveckling kring samma ämne.

Är ni nyfikna på att veta hur vi utbildar styrgrupper, se här, eller hur vi kan agera i interimsroller, se här.

Stöd i projektstyrning: fördelar och effekter

Objektiv syn

När vi kommer in i en organisation tillför vi en objektiv syn på situationen och problemställningar. Genom att inte vara direkt involverade i verksamhetens interna strukturer och politik kan vi erbjuda ett fräscht perspektiv och identifiera potentiella utmaningar eller förbättringsområden som kanske har undgått internt.

Resursoptimering

Genom att ta hjälp av externa konsulter frigörs interna resurser för organisationer, vilket möjliggör fokus på andra strategiska initiativ. Det skapar ökad flexibilitet och skalbarhet i hanteringen av projekt av varierande storlek och komplexitet, samtidigt som man drar nytta av den specialiserade kunskap och erfarenhet som konsulterna bär på.

Tung expertis

Våra konsulter har en bred och djupgående erfarenhet från olika branscher och projekt. Detta innebär att vi kan tillföra tung expertis och beprövad praxis för att hantera komplexa projekt och portföljer på ett framgångsrikt sätt. Detta gör oss väl rustade att möta era behov och leverera högkvalitativa resultat.

Kontakta oss!

Har ni ytterligare frågor kring hur vi arbetar med styrgrupps- och/eller portföljledare tveka inte att ta kontakt med oss via formuläret nedan

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!