Vi hjälper er att nå projektframgång

Mod, skicklighet och strävan uppåt har tagit dig såhär långt. Platån du står på nu kallas Arkatay. Här omges du av de som gjort klättringen många gånger förut. Här hittar du utrustning, sällskap, energi och kunskap för nästa etapp. Härifrån är framgångsrika projekt och förändringar inom räckhåll. Ta ett andetag, njut av utsikten – strax fortsätter vi uppåt.

Vi hjälper er att nå projektframgång

Mod, skicklighet och strävan uppåt har tagit dig såhär långt. Platån du står på nu kallas Arkatay. Här omges du av de som gjort klättringen många gånger förut. Här hittar du utrustning, sällskap, energi och kunskap för nästa etapp. Härifrån är framgångsrika projekt och förändring inom räckhåll. Ta ett andetag, njut av utsikten – strax fortsätter vi uppåt.

Välkommen in i gänget, Emma!

Emma är mycket driven och strukturerad som person och har en kontinuerlig strävan att utvecklas, både i sitt arbetsliv och i sitt privatliv.
Arbetslivserfarenheten Emma besitter kompletteras med en ekonomie kandidat samt utlandsstudier vid University of Queensland i Australien. Organisation och ledarskap är områden som hon anser vara otroligt spännande, vilka hon valt att specialisera sig inom.

läs mer

Vi skapar projektframgång

[ som är kvalitetssäkrad och hållbar ]

Projektmognad

Arkatay förbättrar organisationers förmåga att lyckas med projekt och program och ger er en ökad projektmognad.

Läs mer

Kompetensutveckling

Vi utvecklar individers förmåga att nå hållbar projektframgång genom utbildning, seminarier, coaching och mentorskap.

Läs mer

Projektledning

Våra erfarna och certifierade projektledningskonsulter säkrar hållbar framgång i ett specifikt projekt eller program.

Läs mer

Våra utbildningar

[ inom projektledning & projektmetodiker ]

Varför vi gör vad vi gör

[ syfte och värderingar ]

Utmärkande prestation

Med stort engagemang, nyfikenhet och yrkesstolthet tar vi oss an de mest utmanande projekten. Vi vet vad det innebär att arbeta långsiktigt och skapar värde – inte bara leveranser. Vi förstår dina faktiska behov och ser till att du hela tiden vet precis vad du kan förvänta dig. Vi använder oss av yrkets alla goda principer och verktyg. En konsult från Arkatay känns igen på sin stora professionalitet och pålitlighet och sin förmåga att vara tydlig och positiv i all kommunikation. Det är därför du ser fram emot att arbeta med oss.

Välmående

Varje ny dag väljer vi att arbeta på Arkatay – för att det känns meningsfullt, energigivande, stimulerande. För att här mår vi bra – vilket inte är samma sak som att alltid tramsa och ha det trevligt. Det kan också handla om kunna påverka det vi tycker är viktigt. Att ge och efterfråga värdefull och konstruktiv feedback. Att inte bara fråga hur du mår utan också lyssna och erbjuda sitt stöd. Att ha respekt för att vi är olika och vara öppen med sina egna behov. Och att kunna bjuda på ett rungande gapflabb ganska ofta.

Insikt

På Arkatay söker vi lärdom i allt och delar gärna med oss av insikter och erfarenheter. Vi betraktar lärandet som livslångt – vi är aldrig fulländade. Vi tar oss tid att paketera vårt lärande, så att andra lättare kan ha nytta av det. Det skrämmer oss inte att utmanas eller utmana, att prata om det som är svårt, för vi vet att det också utvecklar oss. Vi gläds åt att se andra växa och hittar egna insikter på vägen.

Delaktighet

Det är vårt gemensamma ansvarstagande som bär oss framåt. Vi ser till att skapa strukturer som gör att människor kommer till tals, bidrar och kan vara sitt bästa jag. Vi engagerar oss, försöker påverka och förändra strukturer som inte fungerar – och vi vet när det är dags att acceptera det som inte är värdefullt att förändra. Vi är övertygande om allas lika värde och förmåga att bidra utifrån sitt perspektiv.

Det finns genuin omtanke här. Om våra kunder, om långsiktigt hållbara resultat och om varandra.

Lars Guttorp

VD och projektledningskonsult

Mer om oss

Våra kunder

Vi är stolta över att ha skapat projektframgång tillsammans med våra kunder, i projekt och program inom många olika områden.

Brinner du för projektledning?

Vi söker projektledare som älskar att leda utmanande initiativ, är kända för att uppnå projektframgång, har bred yrkeserfarenhet och är vana vid konsultrollen.