Vi hjälper er att leda hållbart och framgångsrikt

Mod, skicklighet och strävan uppåt har tagit dig såhär långt. Platån du står på nu kallas Arkatay. Här omges du av de som gjort klättringen många gånger förut. Här hittar du utrustning, sällskap, energi och kunskap för nästa etapp. Härifrån är framgång inom ledarskap, projekt och förändringar inom räckhåll. Ta ett andetag, njut av utsikten – strax fortsätter vi uppåt.

Vi hjälper er att nå projektframgång

Mod, skicklighet och strävan uppåt har tagit dig såhär långt. Platån du står på nu kallas Arkatay. Här omges du av de som gjort klättringen många gånger förut. Här hittar du utrustning, sällskap, energi och kunskap för nästa etapp. Härifrån är framgångsrika projekt och förändring inom räckhåll. Ta ett andetag, njut av utsikten – strax fortsätter vi uppåt.

Vi skapar framgång i projekt, ledarskap och förändring

[ alltid kvalitetssäkrat och hållbart ]

Förändrings- och projektledare

Våra erfarna och certifierade konsulter går in som projektledare, förändringsledare eller interimsledare i er organisation.

Läs mer

Ökad mognad

Arkatay förbättrar organisationers förmåga att lyckas med ledarskap, projekt och förändring.

Läs mer

Kompetensutveckling

Vi utvecklar individers förmåga att leda människor, förändring och projekt genom utbildning, seminarier, coaching och mentorskap.

Läs mer

Agilt arbetssätt = kontinuerligt lärande i projekt

En av styrkorna med agila arbetssätt är att man kontinuerligt utvärderar, anpassar och förbättrar arbetssätten genom regelbundna ”retrospectives”. På det sättet blir lärdomar inte bara någonting som kommer andra till gagn. Genom att lägga både tid och kraft på att...

läs mer

Våra utbildningar

[ inom projektledning & projektmetodiker ]

  • PRINCE2® Practitioner – Mars 2022

    Online 2022-03-28 kl: 08:30 Arkatay erbjuder en utbildning inom världens största projektmetodik PRINCE2®. I utbildningen certifierar du dig i både ® Foundation och ® Practitioner.
    Läs mer
  • PRINCE2® Practitioner – Augusti 2022

    Online 2022-08-22 kl: 08:30 Arkatay erbjuder en utbildning inom världens största projektmetodik PRINCE2®. I utbildningen certifierar du dig i både ® Foundation och ® Practitioner.
    Läs mer

Varför vi gör vad vi gör

[ syfte och värderingar ]

Utmärkande prestation

Med stort engagemang, nyfikenhet och yrkesstolthet tar vi oss an de mest utmanande projekten. Vi vet vad det innebär att arbeta långsiktigt och skapar värde – inte bara leveranser. Vi förstår dina faktiska behov och ser till att du hela tiden vet precis vad du kan förvänta dig. Vi använder oss av yrkets alla goda principer och verktyg. En konsult från Arkatay känns igen på sin stora professionalitet och pålitlighet och sin förmåga att vara tydlig och positiv i all kommunikation. Det är därför du ser fram emot att arbeta med oss.

Välmående

Varje ny dag väljer vi att arbeta på Arkatay – för att det känns meningsfullt, energigivande, stimulerande. För att här mår vi bra – vilket inte är samma sak som att alltid tramsa och ha det trevligt. Det kan också handla om kunna påverka det vi tycker är viktigt. Att ge och efterfråga värdefull och konstruktiv feedback. Att inte bara fråga hur du mår utan också lyssna och erbjuda sitt stöd. Att ha respekt för att vi är olika och vara öppen med sina egna behov. Och att kunna bjuda på ett rungande gapflabb ganska ofta.