Vi hjälper er att leda hållbart och framgångsrikt

Mod, skicklighet och strävan uppåt har tagit dig såhär långt. Platån du står på nu kallas Arkatay. Här omges du av de som gjort klättringen många gånger förut. Här hittar du utrustning, sällskap, energi och kunskap för nästa etapp. Härifrån är framgång inom ledarskap, projekt och förändringar inom räckhåll. Ta ett andetag, njut av utsikten – strax fortsätter vi uppåt.

Vi hjälper er att nå projektframgång

Mod, skicklighet och strävan uppåt har tagit dig såhär långt. Platån du står på nu kallas Arkatay. Här omges du av de som gjort klättringen många gånger förut. Här hittar du utrustning, sällskap, energi och kunskap för nästa etapp. Härifrån är framgångsrika projekt och förändring inom räckhåll. Ta ett andetag, njut av utsikten – strax fortsätter vi uppåt.

Vi skapar framgång i projekt, ledarskap och förändring

[ alltid kvalitetssäkrat och hållbart ]

Förändrings- och projektledare

Våra erfarna och certifierade konsulter går in som projektledare, förändringsledare eller interimsledare i er organisation.

Läs mer

Ökad mognad

Arkatay förbättrar organisationers förmåga att lyckas med ledarskap, projekt och förändring.

Läs mer

Kompetensutveckling

Vi utvecklar individers förmåga att leda människor, förändring och projekt genom utbildning, seminarier, coaching och mentorskap.

Läs mer

Agilt arbetssätt = kontinuerligt lärande i projekt

En av styrkorna med agila arbetssätt är att man kontinuerligt utvärderar, anpassar och förbättrar arbetssätten genom regelbundna ”retrospectives”. På det sättet blir lärdomar inte bara någonting som kommer andra till gagn. Genom att lägga både tid och kraft på att...

läs mer

Våra utbildningar

[ inom projektledning & projektmetodiker ]

Varför vi gör vad vi gör

[ syfte och värderingar ]