Arkatay logga

Lessons Learned: Programme Management in Practice

Johanna Fransson och Klas Skogmar håller utbildning i programledning
I slutet av april hade vi premiär för vår nya kurs “Programme Management in Practice”, som är utformad för individer som vill utveckla sina färdigheter och sin kompetens inom programledning. Utöver att erbjuda deltagarna en unik möjlighet till professionell utveckling, gav kursen oss på Arkatay chansen att introducera och utvärdera ett nytt kursformat som effektivt kombinerar teoretisk kunskap med praktisk tillämpning inom programledning.

Enligt Johanna Fransson, som har varit delaktig i att ta fram och leda kursen tillsammans med Klas Skogmar, förstärker den här utbildningen vårt kompetensutvecklingserbjudande ytterligare. “Nu har vi möjlighet att utöka vårt kursutbud mot mer seniora yrkesverksamma. Programledning, skulle jag säga, är ett typiskt område att avancera till när man har jobbat inom professionen i många år,” menar Johanna. 

Kursen, som sträcker sig över tre dagar, är i grunden praktiskt orienterad trots dess stora fokus på global god praxis inom programledning. Genom att kombinera praktisk programledning med möjligheten till en MSP® certifiering, fick utbildarna möjligheten att testa sin hypotes om att det faktiskt går att skapa integrerad kurs som täcker båda delarna på endast tre dagar. 

”Jag tror att styrkan med det här upplägget är att man både får det praktiska och det tyngre teoretiska. Man får en praktisk utbildning med mycket tid för reflektion, gemensamma insikter och möjligheten att prata öppet kring programledning som fenomen. Samtidigt får man också det här MSP-certifikatet, och för många är det ett viktigt kvitto på sin kunskap,” berättar Johanna. 

Insikter från kursen

Praktiska exempel bjuder in till delaktighet 

Att integrera det teoretiska med det praktiska innebar att utbildningen lade mycket tid på att se över och använda sig av ett flertal exempel kopplat till god praxis inom programledning. Detta för att underlätta inlärningen och visualisera hur metoder, teori och terminologi kan appliceras i det verkliga livet. 

“Vi märkte snabbt att de exempel som Klas och jag använde oss av gav upphov till många bra samtal där även deltagarna delade erfarenheter med varandra,” berättar Johanna. “Detta bekräftade vår upplevelse av att det finns ett starkt värde i att dra nytta av en variation av praktiska exempel, då det uppmuntrar till både interaktion och delaktighet inom gruppen”.

Att vara två utbildare har sina fördelar

I nio av tio fall brukar endast en utbildare från Arkatay ansvara för att leda en kurs. Den här gången var det två. Vad hade det för påverkan på undervisningen? På gruppen? På dynamiken?

Enligt Johanna underlättar det inte bara för kursdeltagarna att lyssna och fokusera när det är två röster, två karaktärer med olika undervisningsstilar, i lokalen – det underlättar även för dem som kursledare. “Klas och jag turades om att prata, facilitera och observera, vilket gjorde det enklare för oss som utbildare att se gruppen och känna av stämningen i rummet,” förklarar Johanna. “Vi märkte att detta upplägg gav en mer avslappnad atmosfär, så det är något vi gärna fortsätter med”. 

Pilotkurser – ett effektivt upplägg för att utvärdera och förbättra 

På Arkatay har vi god vana att hålla pilotkurser, där formatet vanligtvis går ut på att vi erbjuder nya kurser till ett rabatterat pris i utbyte mot deltagarnas feedback. Genom detta upplägg får utbildarna möjligheten att, på ett effektivt sätt, utvärdera kursen: vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra, och vad som bör ändras för framtida kurstillfällen. Så vad tyckte egentligen deltagarna om kursen?

Enligt kursutvärderingen fick utbildningen övergripande positiv feedback från deltagarna, med ett snittomdöme på 4.5/5. I utvärderingen lämnade en av kursdeltagarna kommentaren; “Kursen erbjöd en bra blandning mellan teori och praktiska övningar där vi mixade grupperna vilket var väldigt trevligt. Jag tycker att de tre dagarna erbjöd en väldigt varm miljö med mycket skratt och fokus på öppna diskussioner”.

För Johanna är det glädjande att deltagarna var belåtna med kursen, och hon ser fram emot att använda deras feedback för att ytterligare förbättra utbildningen. “Vårt mål är alltid att skapa så engagerande och ändamålsenliga kurser som möjligt, och vi har redan börjat fundera lite på hur vi kan göra utbildningen ännu vassare framöver,” säger Johanna.

Utkomst av kursen

På kursens sista dag väntade ett certifieringsprov i MSP® för deltagarna, och med ett leende på läpparna delar Johanna att 100% av dem som skrev provet klarade det. Resultatet är inte bara en stor framgång för deltagarna utan även en bekräftelse på att kursupplägget som Klas och Johanna tog fram både är effektivt och ändamålsenligt. 

Precis som man firar när ett framgångsrikt projekt når sitt slut, är även dessa framsteg värda att fira – och det var exakt vad vi gjorde, enligt Johanna.

Dela:

Johanna Fransson och Klas Skogmar håller utbildning i programledning

Lessons Learned: Programme Management in Practice

Arkatay.se har fått en ny layout

Reflektioner från Passion for Projects 2024

Reflektioner från Samhällsbyggnadsdagen 2023

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!