Arkatay logga

Om Akatay

[vilka är vi?]

Vi på Arkatay ser oss som en del i ett större ekosystem, där vi mobiliserar flera parter och samverkar för att göra hållbar projektframgång till det nya normala. Vi brinner för att fler ska förstå nyckeln till framgångsrika, hållbara projekt, portföljer och program.

Vårt syfte är att förverkliga all vår potential och gång på gång lyckas ta oss till den plats som vi vill och behöver vara på – som individer, organisationer och samhälle. Vi samlar de bästa inom vårt verksamhetsområde och ger våra kunder tillgång till projektledare, utbildare och coacher med både teoretisk expertis och lång praktisk erfarenhet. I en föränderlig värld hjälper vi våra kunder att maximera affärsvärde genom projektframgång, oavsett förutsättningar och utmaningar. Lär känna våra konsulter här!

Brinner du för ledarskap, projekt och förändring?

Brinner du för projektledning? Vill du arbeta i ett syftesdrivet konsultbolag där du känner att du gör skillnad? Letar du efter kollegor med höga ambitioner och som utmanar och stöttar dig i din utveckling? Vi söker projektledare som älskar att leda utmanande initiativ, är kända för att uppnå projektframgång, har bred yrkeserfarenhet och är vana vid konsultrollen.

Sveriges mest välmående vardag

Våra medarbetare strävar efter att vara bäst och är samtidigt ödmjuka nog att inse att det krävs kontinuerlig utveckling och självförverkligande för att prestera i toppskiktet. Vi ser till att må så bra att vi kan nyttja all vår kapacitet. Välmående är för Arkatay ett brett begrepp som innefattar hela vardagen och sätter människan i fokus. Vi inspireras av organisationsformen Teal. Vi organiserar oss i självstyrande team som koordineras och stöttas av centrala ledningsfunktioner. Det är medarbetarna som äger bolaget och beslut kan fattas av vem som helst, så länge man följer beslutspolicyn. Vi använder vårt syfte för att vägleda våra beslut.

Syfte & värderingar

Utmärkande prestation

Vi vet vad det innebär att arbeta långsiktigt och skapa värde – inte bara leveranser. Vi förstår dina faktiska behov och ser till att du hela tiden vet precis vad du kan förvänta dig. Vi använder oss av yrkets alla goda principer och verktyg. En konsult från Arkatay känns igen på sin stora professionalitet och pålitlighet och sin förmåga att vara tydlig och positiv i all kommunikation. Det är därför du ser fram emot att arbeta med oss.

Välmående

Varje ny dag väljer vi att arbeta på Arkatay – för att det känns meningsfullt, energigivande, stimulerande. Här trivs vi, och det handlar inte bara om att ha det trevligt, utan också om att påverka det som är viktigt för oss. Att ge och efterfråga konstruktiv feedback, att inte bara fråga hur du mår utan också lyssna och erbjuda sitt stöd. Att ha respekt för att vi är olika och vara öppen med sina egna behov.

Insikt

På Arkatay söker vi lärdom i allt och delar gärna med oss av insikter och erfarenheter. Vi betraktar lärandet som livslångt – vi är aldrig fulländade. Vi tar oss tid att paketera vårt lärande, så att andra lättare kan ha nytta av det. Det skrämmer oss inte att utmanas eller utmana, att prata om det som är svårt, för vi vet att det också utvecklar oss. Vi gläds åt att se andra växa och hittar egna insikter på vägen.

Delaktighet

Det är vårt gemensamma ansvarstagande som bär oss framåt. Vi ser till att skapa strukturer som gör att människor kommer till tals, bidrar och kan vara sitt bästa jag. Vi engagerar oss, försöker påverka och förändra strukturer som inte fungerar – och vi vet när det är dags att acceptera det som inte är värdefullt att förändra. Vi är övertygande om allas lika värde och förmåga att bidra utifrån sitt perspektiv.

Kontakt

Vi håller gärna kontakten med alla som vill bidra till hållbar projektframgång. Oavsett om du har ett behov att diskutera vidare med oss eller helt enkelt har ett intresse för området – hör gärna av dig!

Adress

Kontakta oss

Thought leadership

Med tanke på hur stor del av världens BNP som spenderas i projektform ser vi det som extra viktigt att arbeta enligt global god praxis. En praxis vi hjälpt till att utveckla och sprida. De flesta medarbetarna i Arkatay lägger en del av sin tid som volontärer i olika branschorganisationer som utvecklar god praxis. För våra kunder är vi länken mellan att förstå den mest relevanta teorin och få den att fungera i verkligheten. Vi har en stark vilja att lära och att förmedla vår kunskap till omvärlden.

Kontakta oss!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!