Om Arkatay

[ vi och vårt sätt att arbeta ]

Vi på Arkatay ser oss som en del i ett större ekosystem, där vi mobiliserar flera parter och samverkar för att göra hållbar projektframgång till det nya normala. Vi brinner för att fler ska förstå nyckeln till framgångsrika, hållbara projekt, portföljer och program.

Vårt syfte är att förverkliga all vår potential och gång på gång lyckas ta oss till den plats som vi vill och behöver vara på – som individer, organisationer och samhälle. Vi samlar de bästa inom vårt verksamhetsområde och ger våra kunder tillgång till projektledare, utbildare och coacher med både teoretisk expertis och lång praktisk erfarenhet. I en föränderlig värld hjälper vi våra kunder att maximera affärsvärde genom projektframgång, oavsett förutsättningar och utmaningar.

Sveriges mest välmående vardag

Våra medarbetare strävar efter att vara bäst och är samtidigt ödmjuka nog att inse att det krävs kontinuerlig utveckling och självförverkligande för att prestera i toppskiktet. Vi ser till att må så bra att vi kan nyttja all vår kapacitet. Välmående är för Arkatay ett brett begrepp som innefattar hela vardagen och sätter människan i fokus. Vi inspireras av organisationsformen Teal. Vi organiserar oss i självstyrande team som koordineras och stöttas av centrala ledningsfunktioner. Det är medarbetarna som äger bolaget och beslut kan fattas av vem som helst, så länge man följer beslutspolicyn. Vi använder vårt syfte för att vägleda våra beslut.

Thought leadership

Med tanke på hur stor del av världens BNP som spenderas i projektform ser vi det som extra viktigt att arbeta enligt global god praxis. En praxis vi hjälpt till att utveckla och sprida. De flesta medarbetarna i Arkatay lägger en del av sin tid som volontärer i olika branschorganisationer som utvecklar god praxis. För våra kunder är vi länken mellan att förstå den mest relevanta teorin och få den att fungera i verkligheten. Vi har en stark vilja att lära och att förmedla vår kunskap till omvärlden.