Arkatay logga

Anna Terpylo

[projektledningskonsult]

Ambitiös förändrings- och projektledare med nästan 6 års erfarenhet inom Request Fulfillment, Change Management och Release Management, med fokus på att leverera tjänster av hög kvalité genom planering, effektiv koordinering och god kommunikation. Det som kollegor och samarbetspartners uppskattar mest med Annas arbete är att hon alltid är beslutsam i att nå bästa resultat. Vad hon i sin tur värderar högst är en glad och nöjd kund.

Genom sina tidigare erfarenheter som förändringsledare och Service Delivery Manager har Anna fördjupade kunskaper inom aktivitetsledning, riskestimering, reducering av påverkan, god och produktiv kommunikation med intressenter, dokumentering samt rapportering.

Utvalda projekt & uppdrag

November 2018 – Maj 2022

Som primär förändringsledare i kundteam omfattade Annas ansvarsområde initiering, planering, koordinering och kontroll av implementeringen av förändringar. Allt detta inom olika tjänsteområden med fokus på Workspace-relaterade förändringar, server- och klientspatchning, mjukvaru-uppgraderingar på servrar m.m.

Inom dessa aktiviteter fokuserade Anna på att standardisera förändringar i kundernas miljöer där scope nådde 2000 slutanvändare och över 200 onprem servrar, samtidigt som hon även såg till att det gjordes med minimumrisk och påverkan. Detta i sin tur resulterade i högre antal återkommande standardförändringar i enlighet med etablerade rutiner, samt enklare och mer effektiv godkännande-process för normala och akuta förändringar. Den största utmaningen för Anna i att uppnå dessa mål var etableringen av rutiner och processer där flera parter skulle involveras, fastställa roller samt ansvara för samtliga berörda parter.

Beroende på komplexiteten av förändringarna fick Anna koordinera och leda team med upp till 5 tekniska resurser och 2–3 kontaktpersoner på kundens sida inklusive deras leverantörer. Ett exempel på ett sådant team för ett specifikt projekt innehöll vanligtvis en kontoarkitekt, systemadministratörer inom olika områden, och mjukvaruleverantörer, vilket i sin tur krävde noggrann planering och koordinering av varje steg i implementeringen / spridningen.

Hon agerade också som team manager, med ansvar för enstaka arbetspaket i projektet som gällde uppsättning av nya system och dess komponenter, flytt av system / användare samt avveckling av gamla lösningar.

Som team manager hanterade hon också projekt relaterade till byte av organisationens huvuddomän med följande aktiviteter:

  • Planering och koordinering bytet till nya email adresser och nya User Principal Names
  • Installation av paketerade applikationer på klienter
  • Hjälp i planering av byte till ny webbsida och uppdatering av startsidor i webbläsare för slutanvändare
  • Uppsättning av forward-regler
  • Konfiguration av Single Sign-On för nya applikationer.

 

Maj 2016 – November 2018

Huvudansvar i utsändning av inkommande incidenter och service requests inom Workspace. Granskning, prioritering och allokering av resurser för beställningar från kunden, kommunikation och koordinering med slutanvändare både skriftligen och muntligen, översättning av dokumentation till och från svenska, rapportering, leda dagliga möten, samt bidra med mentorskap och coaching för nyanställda.

Utbildning

Kurser, ett urval

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!