Arkatay logga

Praktisk Förändringsledning

[change management in practice]

Förändring är det nya normala, eller hur? Men till och med fenomenet förändring håller på förändras – vi ser allt snabbare förändringar, allt fler parallella förändringar, allt mer komplexa förändringar. Det är inte ovanligt att vi startar en förändringsresa utan att vara helt klara över hur det framtida önskvärda läget kan se ut, och behöver därmed lära oss att navigera mot ett okänt mål.

Samtidigt driver många organisationer sina förändringar i projektform – där vi strävar efter att angripa förändringsprocesser på ett systematiskt, kontrollerbart sätt. Så hur kan vi rusta oss själva för en framgångsrik förändring, där vi kan balansera arbetssätten till att omfatta både kontroll, systematik och osäkerhet?

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska du som deltagare ha fått:

  • En förståelse för aktuell global god praxis inom förändringsledning, och hur du kan tillämpa ramverk och metoder inom ramen för din egen förändringsprocess
  • Förmåga att applicera systematisk förändringsledning för att planera för, genomföra och följa upp förändringsarbetet, på team- och organisationsnivå
  • Möjlighet att vässa din förmåga att vägleda individer genom en förändringsprocess, genom att facilitera och genomföra interpersonella möten och bygga relationer till dina intressenter.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar 3 dagar och är indelad i följande moment:

  • Introduktion till fältet förändringsledning och dess olika teorier, ramverk och metoder
  • Hur analyserar jag och förbereder ett förändringsintensivt projekt?
  • Hur kan jag uppmuntra delaktighet och samskapande i ett projekt eller en process med hög nivå av osäkerhet
  • Hur kan jag förutse och hantera motstånd mot förändringen?
  • Hur kan jag mäta, bevaka och följa upp förändring?
  • Hur kan jag säkerställa att förändringen består?

En praktisk utbildning i förändringsledning

I denna utbildning erbjuder vi ett praktiskt angreppssätt för förändringsledning, med målgruppen ledare, projektledare, förändringsledare och projektdeltagare. Du får möjlighet att fräscha upp, bygga på eller utveckla din verktygslåda av tekniker och metoder och samtidigt arbeta praktiskt med din förändringsresa tillsammans med metodexpertis och andra deltagare. Kursen är scenariobaserad utifrån ditt eget förändringscase och bygger din förmåga att driva på, facilitera och stötta andra genom en förändringsprocess.

Metoder och övningar kommer från en kombination av global god praxis och praktiska erfarenheter från våra certifierade förändringsledare. Alla våra utbildare arbetar själva operativt och hands-on med förändringsledning i sin vardag.

projektledare som pratar i soffan

Ta steget mot en spännande framtid! Utforska våra aktuella utbildningar här och låt oss tillsammans forma din resa mot kunskap, framgång och personlig utveckling!

Vad mer kan vi göra för er?

På Arkatay jobbar vi gärna lite extra med förändringsledning – både operativt och genom att skapa förändringsmognad genom att rusta organisationen med kompetensutveckling och verktyg. Vi är laddade med god praxis och erfarenhet samt så drivs våra certifierade förändringsledare av att på klokast vis hjälpa er organisation med er specifika förändringsutmaningar.

Som specialistkonsulter inom förändringsledning förstår vi vikten av att hantera och navigera genom förändringar på ett effektivt sätt för att uppnå hållbar framgång.

Våra operativa resurser inom förändringsledning hjälper er inte bara att hantera förändringar, utan också att omvandla dem till möjligheter för tillväxt och utveckling.

Läs mer här!

Att bli duktig på att leda förändring handlar om att bli skicklig på att kunna manövrera en hel organisations hållbara omställning till nya beteenden, med medarbetares engagemang och tillit intakt. På Arkatay har vi gjort den här resan många gånger förut och vi gör den gärna igen – tillsammans med er.

Läs mer här!

Kontakta oss!

För företag och organisationer erbjuder vi även interna kurser – kontakta oss då gärna via följande formulär:

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!