Arkatay logga

Ledarskapsutveckling

[för förstärkt ledarskap]

Att vara en bra ledare är lite som att vara en skicklig jonglör – man måste kunna hålla många bollar i luften samtidigt. När ledaregenskaper för att kunna parera den operativa verksamheten samt de långsiktiga målen ska samsas med ytterligare färdigheter – likt förhandlingsteknik samt intressent- och konflikthantering – är det inte konstigt om man tappar en boll ibland.

På Arkatay spänner vår erfarenhet över allt från att stötta ledare (men även organisationer) med bland annat assurance och att driva förändring, till att genomföra mognadsmätningar och utifrån den data förstå behovet av stöd för ledarskapet i organisationen. Vi har erfarenhet av att jobba löpande med mentorskap samt coaching av ledare, och har fått förtroendet av bland annat Karolinska Universitetssjukhuset när det kom till att utveckla deras ledare.

Ledarskapsutveckling i förändring

I projekttunga organisationer samt organisationer i pågående eller stundande förändringar kan det vara extra svårt som ledare att samtidigt hålla alla bollar i luften. När en organisation är under förändring och man som ledare inte längre kan utgå från status quo, kan det stundtals vara svårt att veta hur man på bästa sätt motiverar och guidar sina medarbetare. Men även när man som ledare driver projekt är man i likvärdigt utmanade situation där man ska åstadkomma en förflyttning  utan ett tydligt beslutsmandat.

Uppskattning & förtroende

Det stora målet på sikt är att få organisationen att, genom sina ledare och chefer, agera i enlighet med de processer man gemensamt kommit överens om. Genom att organisationens ledare kontinuerligt visar uppskattning mot önskade beteenden, går det att sätta tonen för ett ledarskap som således vinner acceptans och förtroende hos sina medarbetare.

Vad mer kan vi göra för er?

När det kommer till bra ledarskap finns det inte bara förväntningar på att kunna leda medarbetare på ett positivt och vägledande sett, som får individer att växa och bidra. Men också förväntningar från organisationen att bra ledarskap också ska bana vägen för goda resultat och uppfyllelse av den långsiktiga strategin.

Interima chefer & ledare

På Arkatay har vi omfattande erfarenhet av interimsroller som både ledare och chef. Våra seniora konsulter har bred erfarenhet från chefsroller i linjen samt från projekt- och programverksamhet.

Arkatay håller utbildning

Ledarskap i projekt

Genom vår utbildning Ledarskap i Projekt förbättrar du din ledarskapsförståelse, hur det påverkar andra och hur du kan anpassa dig för att bli mer framgångsrik i en ledarroll.

Hans Serberink talar

Ledarskapsutbildning

Ni har utmaningarna, kontexten och humankapitalet, medan vi bidrar med modeller, kunskap och erfarenhet - tillsammans utformar vi en utbildning skräddarsydd för just era behov.

Hur vi jobbar med projektmognad

Är du intresserad av att veta hur vi jobbar generellt kring projektmognad och hur vi kan stödja er projektmognadsresa?

Kontakta oss!

Är ni nyfikna kring hur vi kan bistå med stöd och säkring till ledare inom er organisation? Hör då gärna av er till oss via kontaktformuläret nedan, så ser vi till att gemensamt ta diskussionen vidare.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!