Arkatay logga

Arkatay och Santura partners när Karolinska utvecklar ledarskapet

Hans Serebrink pratar med Johanna Fransson och Mattias Georgson Petrén
Karolinska universitetssjukhuset har höga ambitioner för sin ledarskapsutveckling. Därför är vi glada och stolta över att de valde att kroka arm med Arkatay när man sökte stöd till ledarna på sjukhuset. I detta ramavtal samarbetar Arkatay med Santura.

Syftesdrivna i både ledarskap och upphandling

Kärnan i Karolinskas ledarskapssyn är att sätta det gemensamma syftet i centrum. I upphandlingen av ledarskapsutveckling lyckades man på ett innovativt sätt kombinera formella krav med att aktivt söka en leverantör som kunde vara en partner i det syftesorienterade ledarskapet.

Karolinskas upphandling visar på modet och förmågan att omsätta en idé om framtidens ledarskap i en högspecialiserad miljö i praktisk handling. På Karolinska bryter man dagligen ny mark för att, i enlighet med sin vision, bota och lindra imorgon, det ingen kan bota och lindra idag. Insikten om att den djärva visionen kräver ett ledarskap som klarar svåra utmaningar och samlar medarbetares kraft och kompetens mot gemensamma mål gjorde att Arkatay och Santura omedelbart kände en gemensam resonansbotten med Karolinska.  

Erfarenheter från andra organisationer är ett värdefullt bidrag

Ett halvår in i ramavtalet är en rad insatser på gång till stöd för ledare på alla nivåer. Bland exempel kan nämnas facilitering av utvecklingsdagar för ledningsgrupper, grupputvecklingsinsatser till stöd för första linjens chefer och handledningsgrupper för ledare med medarbetaransvar på alla nivåer.

Det är ett partnerskap som är präglat av nyfikenhet och en genuin vilja att bjuda in nya perspektiv.  Det ger utmärkta förutsättningar för att accelerera Karolinskas pågående utveckling inom ledarskap, delvis genom att kunna dra nytta av de erfarenheter som Arkatay och Santura har med sig från en lång rad av liknande uppdrag i stora och komplexa organisationer inom både offentlig och privat sektor.

Dela:

Johanna Fransson och Klas Skogmar håller utbildning i programledning

Lessons Learned: Programme Management in Practice

Arkatay.se har fått en ny layout

Reflektioner från Passion for Projects 2024

Reflektioner från Samhällsbyggnadsdagen 2023

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!