Arkatay logga

Arkatay.se har fått en ny layout

Under de senaste månaderna har ett omfattande internt utvecklingsprojekt genomförts i syfte att uppdatera, och uppgradera, Arkatays befintliga webbsida. Vi är glada att meddela att projektet, som initierades för att adressera utmaningar relaterade till webbplatsens design, funktionalitet och responsivitet, nu har gått i mål.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!