Arkatay logga

Mognad i Projektorganisationen

[stöttning på er förändringsresa]

Syftet med att mäta projektmognad är oftast att möjliggöra förbättring. Kanske finns det uppenbara brister i nuläget, kanske kommer storleken eller mängden projekt öka på grund av yttre omständigheter, kanske finns det en ny strategisk utveckling som kräver mer av projektverksamheten?

Ofta används en kombination av befintliga mätetal som ger information om nuläget och en självskattning som kombinerar kvantitativ och kvalitativ insamling av data. Att kombinera digitala enkäter till stora intressentgrupper med djupintervjuer och bearbetningar med utvalda representanter och referensgrupper ger ofta en träffsäker bild. Från detta kan man sedan göra analyser och föreslå värdefulla förbättringar samt hur dessa bäst implementeras.

Hur kan vi stötta er?

Exempel på våra tjänster inom projektmognad

Etablera ett projektkontor eller en projektmodell

Mäta projektmognaden och definiera förbättringar

Mäta förutsättningar och klimat inför en planerad förändring

Säkerställa god praxis i enskilda projekt eller program

Utveckla och utbilda ledningsgrupper, styrgrupper och projektteam

Förbereda, stödja och facilitera viktiga affärsmoment

Hur vi arbetar med ökad projektmognad

Varje kund har själv bäst förståelse för den egna organisationen, historiken, kulturen, branschen och förutsättningarna som råder just nu. Detta är helt avgörande insikter för att kunna arbeta med att höja projektmognaden på ett värdefullt sätt. Det Arkatay bidrar med är en djup kunskap inom relevant internationell god praxis på området och erfarenheten av att ha genomfört motsvarande arbete hos många av de hundratal svenska storbolag som vi har förmånen att få levererar till.

Vi kan på ett effektivt sätt navigera i djungeln av teori, berätta vad som normalt brukar fungera, var utmaningarna brukar ligga och göra varje kunds resa mot ökad projektmognad snabbare, tryggare och oftast mycket roligare. Allt arbete med att öka projektmognad är ett tätt samarbete mellan Arkatay och kundens organisation. Vi formar oss till att vara de delar som saknas hos er, oavsett om det gäller expertis, rådgivning eller genomförandekraft. 

Vad kännetecknar en projektmogen organisation?

I en organisation med hög projektmognad  är know-how inom projektledning väl spridd, lägstanivån är hög och alla är väl rustade för sina roller inom projekten oavsett om man är projektledare, styrgruppsledamot eller projektmedlem. Arbetssätten är satta i system samt utformade för hög måluppfyllelse, vilket speglar sig i alla projekt och organisationsdelar. Ständigt lärande och fortlöpande utveckling är en del av arbetsdagen, vilket bidrar till konstant förbättring samt anpassning till nya förutsättningar. Men verkligheten i många organisationer är inte alltid en spegling av detta – än. 

Kontakta oss!

Är ni intresserade av hur just er organisation kan öka sin projektmognad? Tveka då inte att höra av er via formuläret nedan, så tar vi gemensamt vidare diskussionen.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!