Arkatay logga

Operativa insatser

[inom projekt, förändring & ledarskap]

Våra konsulter inom projektledning, förändringsledning och ledarskap drivs av att hjälpa er uppnå hållbar projektframgång. Med siktet inställt på kort- och långsiktig framgång motiveras vi av att hjälpa till med er organisations mest kniviga utmaningar genom att gå in och leda eller assistera i projekt samt förändrings- och ledarskapsarbete.

Oavsett om ni redan har ramverk och metoder att följa eller om ni vill att vi utformar eller rådger er i processen, kan vi vara behjälpliga. Vi ser till att arbetssätten är rätt utvalda, att de fungerar väl för alla och att de tillämpas klokt, pragmatiskt och anpassas efter varje situation.

Hur vi jobbar operativt

Pragmatiska och ödmjuka experter​

Alla våra konsulter har erfarenhet från ledarskap och projekt inom flera olika branscher kombinerat med gedigen kunskap inom god praxis, ramverk och metoder. Vi är övertygade om att detta, i kombination med ödmjukhet och integritet är hur man rustar sig för att kunna agera framgångsrikt och uppskattat i konsultrollen.

Uppriktigt sagt så leder vi även projekt som inte är så framgångsrika, där någon av våra erfarna konsulter inom projektledning anlitas för att vända ett initiativ som kommit en bit på vägen men börjar gå snett – t.ex. en så kallad ”project rescue”. Fast ofta börjar vi arbeta tillsammans långt innan dess. Allra helst är vi med och utformar, genomför och följer upp över tid. Det viktiga är att vi alltid arbetar starkt förankrade i vår mission att skapa hållbar framgång i förändringar.

Varför ta hjälp av externa konsulter?

Objektiv syn

När vi kommer in i en organisation tillför vi en objektiv syn på situationen. Genom att inte vara direkt involverade i verksamhetens interna strukturer och politik kan vi erbjuda ett fräscht perspektiv och identifiera potentiella förbättringsområden som kanske har undgått internt.

Resursoptimering

Genom att ta hjälp av externa konsulter frigörs interna resurser, vilket möjliggör fokus på andra strategiska initiativ. Det skapar ökad flexibilitet och skalbarhet i hanteringen av projekt, samtidigt som man drar nytta av den specialiserade kunskap och erfarenhet som konsulterna bär på.

Tung expertis

Våra konsulter har en bred och djupgående erfarenhet från olika branscher och projekt. Detta innebär att vi kan tillföra tung expertis och beprövad praxis för att hantera komplexa projekt och portföljer på ett framgångsrikt sätt. Detta gör oss väl rustade att möta era behov och leverera högkvalitativa resultat.

Förändringsledning

Vi jobbar gärna lite extra med förändrings-ledning och brinner för att leda era mest utmanande förändringar och driva dem till framgång. Såväl i projektform som i tillfälliga chefs- och ledarroller. Vi rustar organisationer och projekt med kunskaper och arbetssätt för att lyckas med hållbar omställning till nya beteenden, med medarbetares engagemang och tillit intakt.

Kontakta oss!

Intresserad av att veta mer? Kontakta oss gärna via formuläret nedan.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!