Arkatay logga

Reflektioner från Passion for Projects 2024

Under den 11–12 mars hölls återigen det stora projektledningseventet Passion For Projects. Konferensen, som arrangerades av PMI och i år ägde rum på Clarion Sea U i Helsingborg, erbjöd en imponerande serie av intressanta och tankeväckande föreläsningar samt givande och stimulerande diskussioner.

“Innovation and Empowered Change – Project Management at its Best”

I år hade konferensen ett stort fokus på innovation och förändring, vilket framkom som en tydlig röd tråd i nästintill alla föreläsningar. Talarna lyfte fram vikten av anpassningsbarhet och förmågan att navigera i en hybridmiljö där affärs- och projektlandskapet ständigt omformas. I en tid av kontinuerlig förändring blir förmågan att anpassa sig till olika situationer och metoder alltmer avgörande, med AI och digitaliseringen som centrala drivkrafter.

Det återkommande fokuset på digital teknologi återspeglar det snabbt accelererande skiftet mot en digitaliserad värld, där många talare beskrev flexibilitet som nyckeln till framgångsrikt affärsmannaskap och projektledning. För Arkatay är detta en fråga som ligger oss nära om hjärtat, då vi konstant strävar efter att vara i framkant när det gäller att integrera innovation och förändring i hur vi arbetar internt och levererar mot våra kunder. I grunden handlar det för oss om att kontinuerligt omfamna nya insikter och bredda dimensionerna av vårt projektledningsarbete. Det är på så vis vi ger oss själva förutsättningarna att, i högre grad, efterleva vårt övergripande syfte: hållbar framgång i projekt och förändringar.

Att anpassa sig till förändring 

Förutom att dela med sig insikter i hur organisationer kan skapa en miljö som främjar innovation och digital teknik, erbjöd många föreläsare konkreta tips på hur man kan hantera förändring på ett effektivt sätt för att förbli konkurrenskraftiga. En av dessa talare var Daniel Karlsson, och han identifierade områden som AI, VR och hybridarbete som avgörande för att navigera framgångsrikt i den moderna affärsvärlden.

En central insikt som vi hämtar från Daniels föreläsning är, precis som bilden nedan visar, vikten av att omfamna ny teknik för att säkerställa långsiktig överlevnad. Det är när vi envisas med att hålla fast vid föråldrade metoder som vi riskerar att gå miste om en mängd möjligheter till utveckling och tillväxt.

Den mänsklig faktorn – kärnan i framgångsrikt ledarskap

Trots det ökade fokuset på teknologi poängterade flera talare vikten av gott ledarskap, förståelsen för mänskliga beteenden och förmågan att kunna skapa en positiv arbetsmiljö.

Ett exempel är Jackie Fagan som bokstavligt talat dansade deltagarna genom de fem grundpelarna som hon identifierat för framgångsrikt ledarskap. Ett annat exempel är Carole Osterweil som bjöd på en insiktsfull session om hur den mänskliga hjärnan fungerar under stress, där hon betonade vikten av att förstå och hantera mänskliga aspekter för att uppnå projektframgång.

Personliga reflektioner

Sammanfattningsvis erbjöd Passion for Projects 2024 en fantastisk möjlighet att fördjupa kunskapen och knyta värdefulla kontakter inom projektledningsområdet. Som bolag ser vi värdet av att utvecklas inom projektledningsområdet, och i år fick vi inte enbart en mängd inspiration och kunskap, utan även en påminnelse om vikten av att kontinuerligt utvecklas för att överleva i dagens dynamiska projektlandskap. Vi ser tydligt hur innovation och förändring är kärnan i framgångsrik projektledning, och vi tar med oss dessa insikter för att bli ännu bättre som organisation och för att bättre stödja våra kunder i deras projektledningsbehov.

Arkatay har under många år varit delaktiga, bland annat genom att ansvara för programmet, ställa ut och bistå med talare. Som bolag ser vi stora värden i att utveckla oss själva och nätverka med likasinnade inom projektledningsområdet, och Passion for Projects är en utmärkt plattform för detta.

Dela:

Johanna Fransson och Klas Skogmar håller utbildning i programledning

Lessons Learned: Programme Management in Practice

Arkatay.se har fått en ny layout

Reflektioner från Passion for Projects 2024

Reflektioner från Samhällsbyggnadsdagen 2023

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!