Arkatay logga

Kevin Sällberg

[projektledningskonsult, affärsutvecklare]

Kevin är ambitiös och strukturerad, med ett resultatinriktat tillvägagångssätt. Han tar sig an utmaningar med en stark optimism och får med sig sin omgivning genom sitt engagemang.

Idag arbetar Kevin med affärsutveckling och kundrelationer samtidigt som han är verksam i förändringsuppdrag hos en internationell industrikoncern. Kevin har i sina tidigare yrkesroller bland annat arbetat med kundupplevelse och försäljning inom finans och detaljhandeln. Kevin har ett brinnande intresse för organisationsutveckling, förändring och ledarskap där han vill bidra med nya perspektiv samt fokus och genomförandeförmåga.

Utvalda projekt & uppdrag

augusti 2022 – pågående 

Kevins uppdrag innebär en verksamhetsövergripande förändring hos Ecophon, en internationell industri. Syftet är att öka organisationens förmåga att bedriva projekt och förändringar framgångsrikt. Detta omfattar bland annat gränsdragningar mellan projekt och linjeverksamhet, ökad struktur i arbetssätt och en förbättrad förståelse för roller och ansvar.

Kevins leveranser inom uppdraget är exempelvis utformning av ett projektarkiv som ökar transparensen mellan projekt, effektiviserar kommunikationen och möjliggör stärkt strukturkapital i verksamheten. Därtill etablering av en e-learning-plattform som utbildar verksamhetens projektledare i den nya projektmodellen samt tillhörande verktyg.

augusti 2022 – pågående

Kevin arbetar för att öka lönsamheten i nära relation till Arkatays långsiktiga strategi. Han ansvarar för en bred kundbas med beslutsfattare i en stor mängd branscher.

Kevin betonar ett starkt kundperspektiv med kundnöjdhet i fokus samtidigt som han arbetar mot högt uppsatta tillväxtmål och leveranskvalitet. I rollen agerar Kevin en friktionsfri länk mellan beställares behov och Arkatays leveransområden för att skapa långsiktigt hållbara samarbeten. Utöver detta driver Kevin även interna projekt och förflyttningar mot Arkatays uppsatta mål, till exempel en mer omfattande underkonsultpool för att svara på ökad efterfrågan från kunder.

april 2021 – augusti 2022

Kevin arbetade med kundupplevelse och försäljning i syfte att etablera långvariga och goda kundrelationer. Han hade återkommande väldigt goda kundnöjdhetsmätningar samtidigt som han levererade försäljning i toppskiktet bland sina kollegor. Utmärkande i rollen var hans bidrag inom internkommunikation och kunskapsspridning mellan avdelningar samt förbättring av enskilda processer relativt kundbemötande. Genom sin roll har Kevin en god förståelse för finanssektorn och kundnära arbete.

augusti 2019 – december 2019

Kevin ledde ett kulturevent och välgörenhetsinsamling i samarbete med musikhjälpen. Rollen var bred och inkluderade bland annat koordinering av marknadsföring, intressenthantering och riskhantering. För att nå framgång ställdes det höga krav på Kevins förmåga att engagera sin omgivning mot det gemensamma målet samt att koordinera och agera bollplank i flera leveranser av arbetspaket.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kurser, ett urval

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!