Arkatay logga

Måla målbilden: skapa klarhet i ditt projekt

person som målar

Som projektledare är det avgörande att tidigt arbeta med strategiska mål, syften, effektmål, projektmål, krav och intressenthantering. Men för att verkligen engagera teamet och göra projektets syfte tydligt för alla intressenter, behöver du måla upp en levande målbild.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!