Arkatay logga

Anders Bjurestig

[projektledningskonsult]

Anders är en senior projektledare med erfarenhet av att leda storskaliga, komplexa projekt inom flertalet olika branscher och domäner. Han har tidigare arbetat enligt både agila-, vattenfallsbaserade- och hybridmodeller.

Som person är Anders mycket driven, analytisk och mån om att kunden är nöjd med vad som levereras. Han är duktig på att sätta förväntningar mot både projekt- och styrgrupp. Anders är relationsorienterad vilket speglas i hans ledarskapsstil, det är viktigt för honom med en stor inkludering i projektet och lutar sig mot denna förmåga när han driver projektet framåt.

Utvalda projekt & uppdrag

2022-2023

Anders var projektledare för arbetet med att anpassa den framtagna plattformen för Sverige att integreras med C More Finland. Detta projektet stoppades och fick nya riktlinjer. Projektet tog nya tag och fick som ny inriktning att ersätta de Norska legacy-systemen med den nya lösningen.

Anders lämnade ett väl kontrollerat projekt innan det slutfördes. 

2020-2022

Anders projektledde upphandlingen och utvecklingen av programvara för nästa generations TV-box, en androidbaserad standardbox från Kina. Teamet som arbetar med projektet bestod av sju personer. 

2019-2020

Anders tog över som projektledare för utbyte av hela infrastrukturen för streaming av Telia Play. 

2018-2019

Anders ledde projektet i en agil organisation där det fanns ett stort fokus på leverans i tid. I leveransen ledde Anders ett projektteam om cirka 10 personer. Anders premierades av Telia Finlands ledning för arbetet med att leda projektet. 

2017-2018

Anders ledde arbetet och fungerade som SME inom TV enheten för att säkra TV tjänsten för GDPR. En stor del i det initiala arbetet var att öka ledningens och organisationens förmåga och kunskap inom GDPR. Förändringen innebar ett 50-tal ändringar i system och involverande ett projektteam och teknisk kompetens om 8 personer.

2013-2014

Anders ledde teamet som utvecklade, förvaltade och driftade IT systemen för kundreskontra, finansiell kontroll, internbanken, inkasso, kreditkontroll och clearinghouse. Ca 10 anställda och 20 konsulter. Fokus på operational excellence och outsourcing till underleverantörer.

2012

Anders ledde teamet som utvecklade, förvaltade och ansvarade för IT-drift av IT systemen för inkasso, kreditkontroll och clearinghouse. Ca 10 anställda och 10 konsulter. Fokus var att, utöver löpande verksamhet, anpassa arbetssätt och hantering av stödsystem till TeliaSoneras sätt att arbeta då Sergel IT tidigare hade ett helt eget arbete. Ett viktigt arbete som Anders drev var att redovisa den totala IT-kostnaden/affärsområde, dvs vilken del av den totala IT-kostnaden (vissa system nyttjades av flera affärsområden) som genererades av servrar, resurser, licenser, etc. som skulle belasta t ex inkasso.

2010-2012

Anders startade upp ett nytt projektkontor, rekryterade projektledare och implementerade projektportföljshantering för de BI och DW portföljen. Clarity användes som protföljverktyg.

2010

Programledare för förstudie och upphandling av framtagningen av ny nätbaserad växellösning för Norden och Baltikum. 

2007-2010

Anders ansvarade för 10 projektledare inom produktutveckling av telefoni och datakom, riktad mot företagsmarknaden. Arbetet inkluderade budget, lönesättning, kompetensutveckling, rekrytering och uppsägningar samt portföljansvar för deras projekt. Stort fokus låg på gemensam kompetensutveckling som den sammansvetsande faktorn för teamet.

2005-2007

Anders ledde TeliaSoneras arbete tillsammans med en leveransprojektledare inom ramen för ett SAP program. Det huvudsakliga arbetet var att tillsammans med leveransprojektledaren planera och driva arbetet framåt utifrån de globala riktlinjerna. Stort fokus på planer, leveranser, milstolpar och status samt att få in rätt resurser för att konfigurera lösningen och att ta fram utbildningar för TeliaSoneras organisation. Organisationen på den svenska sidan bestod av ca 20 personer. 

2003-2004

Anders var övergripande projektledare för att anpassa processer och kontroller så att TeliaSonera uppfyllde kraven för att vara noterad på den amerikanska börsen. Alla ändringskostnader togs av linjen och de följdes inte upp. Core team på 2 personer, berörda system ca 30. Efter projektet hade TeliaSonera implementerat alla nödvändiga kontroller för att säkra de finansiella flödena i företaget.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!