Arkatay logga

Förutsättningar för att lyckas i ditt nya konsultuppdrag

Klas Skogmar använder datorn
Kommer du ihåg ditt första jobb? Kommer du ihåg de första dagarna och veckorna? Hur kändes det när du var ny på jobbet andra, och tredje gången? Fick du någon introduktion, fick du någon hjälp? Att vara ny på jobbet är spännande, exalterande och inspirerande. Men att vara ny på jobbet kan även vara läskigt, stressande och leda till personlig kris. Att vara konsult innebär ofta att man vid flera tillfällen är ny på jobbet, i olika uppdrag. Men hur hanterar man egentligen dessa situationer på bästa sätt, för störst effekthemtagning?

Ny-på-jobbet-effekten

Känslan att vara ny på jobbet upplever vi konsulter gång på gång. Förväntan att snabbt förstå vår roll, våra uppgifter, vara produktiva och skapa värde betydligt snabbare än en nyanställd. Detta samtidigt som vi i mångt och mycket är lika nya som den nyanställde.

Petter Gustavsson, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, har genomfört flera longitudinella studier kring nyanställda. En longitudinell studie innebär att man återkommande följer upp individer under lång tid. En av de frågeställningar han undersökt var hur stress utvecklas över tid – från det sista året på högskolan, genom de första åren på det nya jobbet, till tio år in i yrkeslivet. Studierna är genomförda i homogena yrkesgrupper såsom sjuksköterskor och lärare.

Det visade sig att de första veckorna är värst. På det första jobbet finns det så oerhört mycket man måste lära sig. Det handlar om rutiner och regler. Man ska förstå sociala koder och maktspel. Ibland är man varmt välkommen och ibland behandlas man som något katten släpat in. Stressmaximum, den akuta fasen, infaller mellan andra och sjunde veckan på det nya jobbet. Därefter blir det bättre, man känner sig säkrare och mer kompetent. Man släpper tanken på att hitta ett annat jobb och man börjar komma in i det.

De första veckorna på nya jobbet är alltså oerhört belastande för många. Det är kaotiskt och man kan komma in i en kris. Det är väldigt vanligt att man känner sig:

 • Ensam
 • Överbelastad
 • Otillräcklig

Många hanterar detta genom att arbeta mer – pausa hobbyn, umgås mindre med vänner och låta jobbet ta över mer och mer av ens tid. Men stressforskning visar att detta är saker man absolut inte ska ta bort när man är överbelastad. När man är stressad behöver man vänner, samtal och fokus på andra saker. Man behöver tid för återhämtning, vilket exempelvis hobbyn kan ge.

Som arbetsgivare kan man göra ett antal saker för att hjälpa den nya kollegan ombord. Det finns en handfull insatser som ger tydlig effekt:

 • En tydlig rollbeskrivning (i början kan det vara svårt att veta vad man förväntas klara av)
 • En onboardingprocess som sträcker sig över tid
 • Hjälp med prioritering och planering
 • Ge möjlighet till reflektion
 • Ge återkoppling och tidigt etablera regelbundna diskussioner med både seniora kollegor och andra som är nya på jobbet
 • Seniort stöd i form av en mentor eller annan senior kollega som kan ge råd och perspektiv

Att skapa förutsättningar för framgång

Om vi då återvänder till vår hemmaarena, konsultrollen, hur kan vi applicera lärdomar från arbetslivsforskningen? Som konsulter är vi ofta nya i våra uppdrag, ibland flera gånger per år, och därför finns det anledning till att reflektera över ämnet. Typiska frågor vi kan ställa oss är:

 • Kan vi vara proaktiva inför varje nytt uppdrag? (ny på jobbet)
 • Hur hanterar jag stressituationer? Vad har jag för coping-mekanismer och fungerar dessa på rätt sätt? Ska jag utveckla andra svarsalternativ till stress?
 • Från ett uppdragsperspektiv, hur kan vi bli bättre på att kravställa våra beställaren för att säkerställa att vi får rätt stöd för att kunna prestera.

Men vad utgör då rätt stöd? Detta är självklart högst subjektivt, men en fingervisning skulle kunna vara:

 • En tydlig uppdragsbeskrivning från beställaren (målläge, huvudintressenter, mandat och toleranser m.m.),
 • Att vi till kund meddelar att våra konsulter alltid planerar in avstämningsmöten i början av varje uppdrag återkommande med satt intervall. Vid dessa avstämningsmöten har vi en agenda som konsulten driver.

Men vad kan vi få göra, rent bolagsinternt, för att ladda och stötta varandra med bra förutsättningar att vara ny och högpresterande på jobbet? På Arkatay jobbar vi med välmående på flera sätt. Några av de vi sätter stort värde i är:

 • Kollegiala 1:1-rutiner. Alla medarbetare har regelbundna möten med en kollega. Agendan är fri, men välmåendediskussionen är central.
 • Vi tillhör alla ett team som regelbundet och systematiskt checkar av varandras välmående.
 • Vi arbetar med en extern oberoende part som har proaktiva hälsosamtal med alla medarbetare.
 • Vi skapar en kollektiv välkomnande miljö där man är välkommen att vara hela sig själv oavsett hur man mår just nu.

Referens: Podden Psykologisk Forskning, 13 mars 2023

Dela:

person som målar

Måla målbilden: skapa klarhet i ditt projekt

Ledarskap utefter kontext och behov

Självstyre i Praktiken

Driva innovation genom självorganisering

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!