Arkatay logga

Självstyre i Praktiken

I vårt senaste blogginlägg utforskade vi de grundläggande principerna bakom teal-praxis och självorganisering, och vi belyste de många fördelarna som självstyre kan erbjuda. Nu tar vi steget vidare genom att låta Anna Torkelstam, Kulturansvarig på Arkatay, dela med sig av hur vi på Arkatay förverkligar dessa koncept i vår dagliga verksamhet.

Enligt Anna grundar sig Arkatays styrning i ett flertal olika filosofier, med inslag av konkret management litteratur som exempelvis Holacracy, Teal, och tankarna från boken Reinventing Organizations av Frederic Laloux. ”Vad alla dessa tankeströmmar har gemensam är deras perspektiv på, och aspekter av, den självstyrande gruppen,” menar Anna.

För oss på Arkatay handlar självstyre om att distribuera beslutsfattande och makt på ett sätt som frigör individer. Enlig Anna är det en balansgång mellan individualism och grupporientering, vilket inte enbart gynnar kreativitet och innovation, utan även tillgången till hela organisationens samlade förmåga att skapa förbättringar.

”Ett vanligt missförstånd är att självstyre handlar om att avveckla chefs- och ledarskapsförmågan i en organisation, men det är precis tvärt om. Självstyre handlar om att lyfta dessa förmågor i hela organisationen i stället för att koncentrera dem till enbart de individerna med ’chef’ i titeln. Självstyre kräver ett aktivt och brett ledarskap,” berättar Anna.

Hur vi leder oss själva

På Arkatay utmärks den samlade förmågan genom en hög grad av självledarskap, kreativitet och innovationskraft. I rollen som kulturansvarig beskriver Anna hur hon observerat hur Arkatayarna själva söker efter nya lösningar och nya sätt att tänka – inte för att de måste, utan för att de vill.

”Eftersom vi inte har några chefer i företaget har vi som medarbetare inte råd att vara passiva i vårt beslutsfattande,” förklarar Anna. ”Vi drar nytta av den kollektiva intelligensen och litar helt enkelt på vår egen ’klokskap’ när vi fattar beslut. Vår förmåga att leda oss själva är därför stark, och vår nyfikenhet och öppenhet för andras perspektiv är otroligt viktig för oss. Det är så vi tar oss framåt och hela tiden utvecklas som organisation. I varje samtal med en kollega har vi något nytt att lära om varandra, om oss själva och om vår organisation.”

Hur vi fattar beslut

Till skillnad från Arkatays styrning är det i traditionella hierarkier vanligt att endast en liten grupp ansvarar för beslutsfattandet. Detta innebär att mycket av organisationens mänskliga kapacitet inte används. I självstyrande organisationer, däremot, betonas individernas och gruppernas förmåga att ta kloka beslut, förutsatt att det finns klarhet kring mål, processer och ansvar.

På Arkatay använder vi tankesättet ’good enough to try, safe enough to fly’ när vi fattar beslut. Detta innebär att om ett beslut inte leder till önskat resultat, är vi redo att fatta ett nytt beslut och fortsätta experimentera och förbättra. ”Att anpassa sig till förändring är egentligen en evolutionär princip,” menar Anna. ”På Arkatay strävar vi efter ständig utveckling, där vi navigerar genom det okända genom att varsamt placera en fot framför den andra och ta små, men bestämda, steg framåt. Detta kan vara utmanande, men även stimulerande för dem som trivs med komplexitet”.

”Win-win-win”-mentalitet

En väsentlig del av Arkatays självstyre är vår inriktning på en syftesdriven verksamhet, där strävan efter att uppnå en ”win-win-win”-situation är central. Det innebär att målet inte enbart är att en part vinner på bekostnad av en annan (win-lose) eller att båda parter vinner (win-win). Det handlar snarare om att alla involverade parter gynnas och att vi tillsammans kan dela med oss av vår kunskap och förmåga för att förbättra för alla inblandade, både inom och utanför verksamheten.

”För att få detta att fungera i praktiken krävs ofta ett holistiskt synsätt. Vi måste kunna betrakta organisationen som en organism, något levande och föränderligt över tid och i olika sammanhang. Att ha en helhetssyn är avgörande för att navigera genom de ständiga förändringarna och kunna bidra till en positiv utveckling för alla involverade parter,” berättar Anna.

Roller och ansvar

I självstyrande organisationer är tydliga roller och ansvarsområden avgörande för framgång. Som i vilken organisation som helst behöver roller och ansvar vara tydligt förankrade och kända för alla.

”Ett stort arbete med att ställa om till självstyre är att utreda och tydliggöra vilka roller och ansvar vi faktiskt har i vår egen verksamhet. Det krävs också ett kontinuerligt arbete med att anpassa och utveckla rollerna för att säkerställa att vi har den typen av organisation som vi behöver här och nu,” förklarar Anna.

Hur vårt syfte vägleder vår styrning

För oss på Arkatay är självstyre inte bara är en organisationsmodell, utan snarare en filosofi som genomsyrar vår kultur och arbetssätt. Som Anna uttrycker det är självstyre varken överlägset eller underlägset andra modeller – det handlar snarare om att anpassa sig till verksamhetens specifika syfte och behov.

”Det behöver inte heller vara en fråga om antingen eller. Kombinationen av chefshierarki och självstyre kan mycket väl vara den rätta lösningen för en verksamhet, vid en specifik tidpunkt och i en given situation,” menar Anna.

Att välja rätt organisationsmodell handlar i slutändan om att förstå och identifiera vad som bäst gynnar det egna syftet, och att ha modet att anpassa sig och utvecklas i enlighet med det. Emellertid är det inte bara en fråga om att välja den mest populära eller hypade modellen, utan snarare om att utforska och anpassa sig till det som bäst passar den unika kontexten för organisationen. Det kräver flexibilitet och öppenhet för förändring samt en vilja att ständigt utvecklas och förbättras.

Dela:

person som målar

Måla målbilden: skapa klarhet i ditt projekt

Ledarskap utefter kontext och behov

Självstyre i Praktiken

Driva innovation genom självorganisering

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!