Arkatay logga

Ledarskap utefter kontext och behov

Att vara en bra ledare handlar om så mycket mer än att besitta en uppsättning fördefinierade färdigheter och egenskaper. Minst lika viktigt är det att ha förmågan att kunna forma sitt ledarskap efter förändrade omständigheter och medarbetarnas olika behov. Så, hur kan du som ledare säkerställa att din ledarstil anpassas utefter den kontext du befinner dig i?

Situationsanpassat ledarskap

Ledarskap i sig omfattar en mångfald av människor med skiftande bakgrund, färdigheter, förutsättningar och motivationsfaktorer. Det är inom denna varierande kontext som konceptet situationsanpassat ledarskap blir relevant och meningsfullt. Denna modell betonar vikten av att anpassa ledarskapet utefter omständigheterna, kontexten och behoven i organisationen.

Som ledare är det å andra sidan inte alltid enkelt att bedöma en situation eller en medarbetares faktiska behov. Detta kan göra det utmanande att anpassa ledarskapsstilen på “rätt” sätt. Det kräver inte bara en hög självmedvetenhet, utan också en hög social medvetenheten och förståelse för individers beteenden.

Hur fungerar modellen för situationsanpassat ledarskap?

Modellen för situationsanpassat ledarskap baseras på de situationer som medarbetarna befinner sig i, där deras motivations-, kompetens- och erfarenhetsnivå styr utformningen av ledarskapet. Som bilden nedan visar finns det fyra huvudsakliga ledarskapsstilar; instruerande, coachande, stödjande och delegerande. Var och en av dessa stilar erbjuder olika tillvägagångssätt för att möta olika behov och utmaningar som kan uppstå inom ett team eller en organisation.

Praktisk anpassning

Så, hur kan du använda den ovanstående modellen för att bedöma vilket ledarskap dina medarbetare eller teammedlemmar behöver? Nedan följer exempel på situationer där de olika ledarskapsstilarna kan vara användbara.

SituationLedarstil i relation till situation
1. Som projektledare har du precis startat upp ett nytt projekt, men märker snabbt att en av dina teammedlemmar har begränsad kompetens inom projektets område. Vad gör du?I den här situationen kan ett instruerande ledarskap vara användbart, där tydliga instruktioner och riktlinjer troligtvis är det som krävs för att höja teammedlemmens kompetens och förståelse för sina uppgifter.
2. Du har märkt att en av dina teammedlemmar verkar vara frånvarande under möten och att dennes arbetsinsatser inte är på den nivå du förväntar dig. Hur hanterar du detta?I den här situationen kan ett coachande ledarskap vara effektivt. Här fungerar ledaren som en mentor, ställer öppna frågor och erbjuder konstruktiv feedback. Denna stil gynnas när målet är att utveckla individernas färdigheter och bygga upp deras självförtroende.
3. Du har en medlem i ditt team som självkritisk och tenderar att ifrågasätta sin förmåga, trots att denne presterar väl i sitt arbete, vilket har påverkat dennes engagemang i arbetet. Hur hanterar du detta?I denna situation kan ett stödjande ledarskap vara avgörande för att hjälpa den självkritiska medarbetaren att återfå självförtroendet och engagemanget för arbetet. Genom att erbjuda positiv feedback, uppmuntran och bekräfta deras kompetens kan du hjälpa dem att övervinna sina tvivel och återfå motivationen att bidra till projektets framgång.
4. Du har en teammedlem som visar högt engagemang och besitter en hög kompetensnivå. Personen är självgående och presterar konsekvent på en hög nivå. Hur utnyttjar du deras potential på bästa sätt?I denna situation kan en delegerande ledarstil vara optimal för att låta den högpresterande medarbetaren blomstra. Genom att ge dem befogenhet och frihet att ta egna beslut och ansvar för sina uppgifter kan du frigöra deras fulla potential och uppmuntra deras självständighet.

Utmana din egen ledarstil

Situationsanpassat ledarskap kräver både flexibilitet och anpassning. Som ledare kan det därför vara nyttigt att fråga sig själv: Vilken typ av ledare är jag? Är jag mer benägen att ta en instruerande, coachande, stödjande eller delegerande approach när jag leder mitt team? Ännu viktigare är att ställa sig frågan: Motsvarar min nuvarande ledarstil verkligen de behov som mitt team eller mina medarbetare har för att trivas, utvecklas och skapa värde inom vår specifika verksamhet?

På Arkatay spänner vår erfarenhet över allt från att stötta ledare genom att hålla workshops och utbildningar, till att genomföra mognadsmätningar och utifrån den data förstå behovet av stöd för ledarskapet i organisationen. Ta gärna kontakt med oss via formuläret till höger så berättar vi mer om hur vi kan stötta ledarskapet i just din organisation.

Dela:

person som målar

Måla målbilden: skapa klarhet i ditt projekt

Ledarskap utefter kontext och behov

Självstyre i Praktiken

Driva innovation genom självorganisering

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!