Disciplined Agile

Det är länge sedan Agile var en samling metoder som var förbehållet programmerare. Idag använder vi agila metoder i alla typer av projekt, och vanligtvis mixar vi olika metoder efter behov och vilka som ger mest värde. Det finns en stor mängd tekniker och ramverk, och...

PMIs förändringsarbete

PMI genomgår ett stort förändringsarbete. Initiativet togs för flera år sedan med motiveringen: Att kunna fortsätta vara den relevanta och drivande aktören inom projektvärlden i framtiden. Vi har sett PMI göra ett antal punkter på vägen såsom: en tydligare...

Människan och hennes förmåga

Människan och hennes förmåga Så kan man sammanfatta temana på årets huvudtalare vid Passion for Projects. Människan har funnits i 100 000 år. De senaste 4 000 år har vi organiserat oss i civilisationer. Till nyligen. Det är bara senaste årtiondena som människan...