Arkatay logga

Mårten van Rheinberg

[projektledningskonsult, utbildare]

Mårten är en erfaren projektledare med över 20 års erfarenhet inom webb och e-handel, IT och marknadsföring. Han har ett flertal ledande branschcertifieringar och en examen inom New Media Business Management.

Mårten är van att leda komplexa, multinationella projekt med varierande intressenter och krav, utifrån såväl agila som traditionella metodiker. Han har erfarenhet av att bygga och coacha agila team, utveckla och implementera agila processer, skala agila arbetssätt och kombinera agila och traditionella projektmetodiker.

Mårten är en dedikerad, relationsfokuserad ledare med drygt 15 års erfarenhet som projektledare, linjechef, agil coach/scrum master/product owner, föreläsare och utbildare, som med hjälp av kommunikation och samarbete linjerar design och teknologi med affärsmål.

Identifierade framgångsfaktorer för Mårten är hans förmåga att snabbt sätta sig in i och förstå nya utmaningar och lära sig vad som krävs för att lösa dem; identifiera mål och skapa en lösningsorienterad miljö. Medarbetare uppskattar Mårtens lugna och tydliga ledarskap och hans förmåga att ta in och kommunicera helheten utan att missa bitarna som bygger pusslet.

Utvalda projekt & uppdrag

2020 – 2021

Arbetat med ett cypriotiskt start-up inom e-learning och e-handel som produktägare med ansvar för utvecklingen av en egen e-learningplattform från idé till MVP. Coachade utvecklingsteamet, bestående av programmerare, designer och Scrum Master, kring agila principer och arbetssätt enligt Scrum. Fungerade som domänspecialist och bollplank för ledningen kring e-handel och e-learning, webbutveckling, UX och användbarhet, och metodik och arbetssätt.

2018 – 2019

Arbete inom AML (anti-penningtvätt) Task Force med insamling, uppdatering och validering av KYC (kundkännedom) för majoriteten av bankens kunder; genomförde segmentering och riskanalys av dess kunder och fastställde verklig huvudman, genom olika kanaler. Framdriften av kundernas status, riskanalys etc. rapporterades löpande till styrgruppen och bankens ledningsgrupp.

2015 – 2018

Manager för det tvärfunktionella Digital Experience inom Global Online Expansion-programmet, med tre agila team. Ansvarig för kundgranssnittet på e-handels- och marknadsföringssiten www.hm.com och för H&Ms iOS-/Android-appar, för 40+ marknader.

Byggde upp och coachade teamen kring agila principer och arbetssätt (Scrum/Kanban) och arbetade med att implementera SAFe (Scaled Agile Framework).

2015

Facilitering av en offentlig IT-upphandlingsprocess utifrån KPD-förfarande (konkurrenspräglad dialog) för Vellinge Kommun. Totalt 20 veckors dialog med tre olika potentiella leverantörer för ett 5+5-årskontrakt initialt värt ca 200 MSEK.

2013 – 2014

Ledde ett flertal projekt som senior projektledare på Sony Mobiles marknadsavdelning, inom Digital Business-teamet. Ett urval av projekt:

 • Modular Framework: Projekt för att uppdatera design, UX och underliggande teknologi för sonymobile.com. Ansvarig för rekrytering och ledning av ett agilt team på tio utvecklare, upphandling och leverantörshantering, med en budget om 6 MSEK över 8 månader. Implementerade Scrum och levererade mer än förväntat scope, i tid, 30 % under budget.
 • Xperia Lounge: Scrum Master med framtagandet av ny design för och implementation av nya affärsregler i Sony Mobile’s lojalitetsprogram och app.
 • Processutveckling: Design och implementering av process för att linjera agil utveckling med övriga organisationens traditionella planering.
 • Xperia care: Ledde, som ett pilotprojekt för processen ovan, implementationen av det nya Cperia care-konceptet på sonymobile.com, med Customer Support som primär intressent.
 • E-handel: Ledde utvecklingen av shop.sonymobile.com.
 • Säkerhet: Identifiering och utvärdering av säkerhet (teknik och processer) för plattformen för sonymobile.com (till största delen WordPress-baserad på Amazon Web Services).
 • UX Framework: Design och implementering av nytt UX-ramverk för sonymobile.com.

2011 – 2013

Ledde, som projektledare inom Global IT PMO, flera olika IT-projekt; de flesta för lösningar riktade mot slutkonsumenter. Vissa projekt drevs parallellt. Vissa projekt var förstudier och proof-of-concepts medan andra var komplexa projekt med flera intressenter från olika organisationer, många beroenden och team upp till 25 personer:

 • TEM-förstudie – undersökning och framtagning av lösningsförslag för Telecom Expense Management-system för globalt användande inom bolaget. Fullständig förstudie med inledande efterforskningar, utvärdering av möjliga lösningar, upphandling och val av leverantör, samt budgetering och inital planering för genomförande av implementation.
 • Extranet Collaboration Area-uppgradering – uppgradering av befintlig Extranet SharePoint-lösning som används för samarbete med externa leverantörer till SharePoint 2010. Flytt till ny hårdvara i nytt datacenter.
 • Intranet-uppgraderingar – blandade UX-förbättringar för SharePoint 2010-baserad global intranetlösning.
 • Support Zone redesign – Inom CIS med Customer Support som beställare. On omarbetning och nyutformning av supportsidorna på sonyericsson.com. Arbetet utfördes till största delen av underleverantörer och ett team i Indien. På min rekommendation avslutades projektet efter den initiala fasen på grund av begränsningar i scope/tid/budget.
 • CRM Program – olika projekt kring konsumentdata och konsumentkommunikation, främst via Siebel. Även flera förstudier och koordinering av nya initiativ innan de projektifierats.
  • Consumer Registration Platform – CRM-plattform för segmentering och analys av data. Initierade och ledde även arbetet med ett proof-of-concept för undersökande utveckling och test av olika lösningsalternativ för att koppla samman Siebel med interna data warehouses. Implementationen möjliggjorde en markant förbättring av segmenterings- pch personaliseringsmöjligheter.
  • Survey – Urval och implementation av open source-lösning för konsumentundersökningar kopplat mot OBIEE för analys, vilken innebar besparingar på ca €500 000 redan första året. Ersatte sedan flera andra externa enkätundersöknings-lösningar med resultatet att ytterligare data kan samköras med användardata i Siebel, samt ännu större finansiella besparingar.
  • Mobile Survey – Fortsättning av ovanstående projekt för att anpassa verktyget till mobila enheter (initialt definierade som ”touch-enheter med 480 pixlar eller mindre i skärmbredd”, men kom senare även att inkludera pekplattor med högre upplösning).
  • InQuira – Uppgradering och integrering med Siebel av inQuira (kunskapshanteringssystem) som används at Sony Ericssons supportagenter.
  • Konsolidering av applikationer för authentisering av slutanvändare mot sonyericsson.com, e-handel, My Account, Developer World, etc.

 

 • Integrated Shopping – projekt för att addera integrerad e-handel till sonyericsson.com. Tillsatt som projektledare och testledare under slutfasen av projektet. Nära samarbete med såväl verksamheten som underleverantörer ledde till en lyckad lansering i september 2011.
 • E-handel version 2 – projekt för redesign av webshoppen på sonymobile.com, och för att flytta till en förbättrad plattform. Min roll var som sammanhållande mellan marknadsavdelningen, försäljningsavdelningen och IT, medan produktägaren ansvarade för tid, kostnad och scope samt resurser.
 • CIS Transformering – IT-internt projekt inom SPECTRUM-programmet, med målsättning att flytta majoriteten av alla applikationer inom Sony Ericsson till ny nätverksstruktur och nytt datacenter.
 • Nedstängning av Master Data och Profile Services – konsolideringsprojekt inom IT i nära samarbete med Customer Support.
 • Processutveckling för projektleveransmodellen som används av projektkontoret på Global IT.

2011 – pågående

Utbildat och förberett totalt runt 200 personer inför PMP/CAPM/PMI-ACP-certifieringarna, föreläste och utbildade inom traditionell och agil projektledning, webbutveckling, riskhantering, skedulering, projektmetodiker, agil utveckling, mm. Genomsnittligt betyg som kurshållare var 4,9 på en femgradig skala, med en rekommendationsgrad som föreläsare eller kurshållare på 97 %.

2009 – 2010

Ansvarig för förstudie, design, utveckling och leverans av mobilanpassad webb för H&M globalt, med en budget runt fem miljoner kronor.

Arbetade initialt med strateg, art director, interaktionsdesigner och tekniker i ett väldigt intensivt projekt med många intressenter och sponsorer. Ledde därefter ett åttamannateam med utvecklare, kravhanterare, interaktionsesigner och testare.

Ansvarig för utvecklingen av H&Ms iPhone-applikation, tillgänglig på iTunes App Store. Ansvarsområden var bland annat förstudie, upphandling, utveckling och leverans. Ledde ett team på upp till 15 medlemmar med tekniska projektledare, kravhanterare, grafisk designer, interaktionsdesigner, testare, och utvecklarepå tre olika geografiska platser. Budget på ca åtta miljoner kronor.

Utvecklingen skedde som ett pilotprojekt enligt Scrum, i kombination med PPS på Sales & Marketing-avdelningen inom IT.

2008 – 2009

Ansvarig för utförande- och leveransfaserna av Sony Ericsson PC Suite för Windows, med en budget på ca två miljoner Euro, inklusive kontakt och avtal med underleverantörer. Ansvarig för alla faser, från planering via upphandling av leverantör, utveckling och vidare till leverans, för projekten Sony Ericsson iSync plugins och Sony Ericsson Media Sync för Mac OS, med en budget på ca tvåhundratusen Euro. Ledde implementationsprojektet för Sony VAIO Media Plus för Sony Ericsson. Huvudsakligt interface mellan Sony Ericsson och underleverantören.

Ledde 20-30 personer i utvecklingen av mjukvara för mobiltelefoner, bland annat för kommunikation mellan enhet och dator (USB, Bluetooth, WiFi).

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!