Arkatay logga

Lars Nilsson

[projektledningskonsult]

Lars är projektledare inom produkt-, organisations-, system- och processutveckling med internationell erfarenhet. Maskiningenjörsutbildningen har kompletterats med en MBA grundat i intresset för ledarskap och ekonomi. Han har en bred erfarenhet inom olika branscher såsom telekom/IT, medicinteknik och verkstad. Affärsutveckling och innovation har ofta ingått i uppdragen. Internationell erfarenhet kommer från ett par års utlandsarbete i Asien och olika projekt/linjechefsroller i multinationella företag.

Lars är resultat- och målorienterad och trivs i utmanande, seniora, projektuppdrag med hög komplexitet. Han jobbar effektivt med experter i olika discipliner och i tvärkulturella team. I Lars ses en naturlig ledare med lyhördhet, strukturerat arbetssätt, beslutsamhet, nyfikenhet och med rak kommunikation.

Utvalda projekt & uppdrag

Pågående projekt inom affärsutveckling, logistik och ERP-integration.

Utvecklande av ny global, produktstruktur med hänsyn tagen nya till regulatoriska marknadskrav på etablerade och nya marknader. Med de systemmässiga anpassningarna genomfördes kostnadsreducerande åtgärder. Uppdraget var att introducera en ny produktstruktur, optimera logistik och reducera kostnader i tät dialog med säljorganisationen, logistik och produktutveckling. För att säkerställa kommande produkters konfiguration genomfördes processanpassningar med start från konceptuella arbetet till färdig konsumentprodukt.

 

Justering av produktionsverktyg, dokumentation, förpackning, lagerhantering etc i produktion av konsumentprodukter. Uppdraget var att i löpande produktion ändra varumärke utan påverkan på leveranser och försäljning samtidigt som legala aspekter tillgodosågs. Projektet gick ut på att byta namn på produkter, etiketter, förpackningar, dokumentation, manual, mjukvara och certifieringar för att klara regulatoriska krav med snäv tidplan.

Organisationsförändring och legalt platsansvar för avveckling av en utvecklingsavdelning på ca 80 personer. Projektet innebar ett totalåtagande gällande personalhantering, överföring av kunskap & databaser, hantering av IP, servrar, hyreskontrakt etc. Uppdraget var att avveckla kontoret inom utsatta tidsramar och sköta alla legala aspekter.

Platsansvar under en tvåårsperiod i Beijing, Kina för etablering av projektkontor. Organisatoriskt uppdrag att bilda ett projektkontor som arbetade parallellt med andra globala utvecklingsteam. Förutom projektledare rekryterades utvecklingsingenjörer, logistik, förpackningsingenjörer och andra stödfunktioner. Uppdraget innebar etablering och koordinering med övriga globala enheter och funktioner.

 

Kravhantering, prototypframtagande, testning och verifiering före högvolymproduktion och lansering.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!