Arkatay logga

Åsa Lindell

[projektledningskonsult]

Åsa är en driven förändringsledare med 15 års erfarenhet inom energibranschen. Hon har bred och mångårig kompetens inom verksamhetsutveckling, customer experience, projektledning och ledarskap. Hon är van att leda förändringsprojekt utifrån såväl agila som traditionella metodiker samt har även erfarenhet av att bygga och coacha agila team, utveckla och implementera nya processer, skala agila arbetssätt och kombinera agila och traditionella projektmetodiker. Åsa är en dedikerad och relationsbyggande ledare med erfarenhet som projektledare, förändringsledare och linjechef, och som med hjälp av öppen kommunikation och samarbete når uppsatta mål. Hon brinner för att skapa förändring tillsammans med andra människor.henne uppskattad och omtyckt, hon får saker gjort – med ett bibehållet välmående för alla involverade.

Utvalda projekt & uppdrag

2021 – pågående 

Operativ projektledare för underhållsprojekt på Öresundsbron.

2020

Ansvarig för att effektivisera Anslutningsavdelningen och samtidigt höja kundnöjdheten. Under två månader drevs ett agilt pilotprojekt där ett team på sex personer förändrade sitt arbetssätt och på så sätt ökade sin effektivitet med 26 %. Det nya arbetssättet fick även till följd att entreprenörsledet ökade sin effektivitet med 20 %. I nästa steg implementerades det förändrade arbetssättet på hela Anslutningsavdelningen (40 personer) där åtta autonoma team skapades och medförde en ökad effektivitet på 20 %. Kundnöjdheten nådde för första gången uppsatta mål för samtliga tre KPIer och samtliga sex deltagare i pilotprojektet upplevde en ökad arbetsglädje och delaktighet samt upplevde mindre stress.

2016

Ansvarig för att implementera kundresemetodiken på E.ON Energidistribution, med uppsättning av kundresor, roller (Journey manager, Journey Owner, Journey Responsible och Performance Manager) och ansvar. Implementera metod för kundundersökningar, uppföljning och rapportering till den globala organisationen inom Customer Experience.  

Facilitera workshops med ledningsgrupper för att identifiera behov och utvecklingsmöjligheter. 

Processutveckling genom att linjera de interna processerna med utgångspunkt i kundresorna.  

Starkt fokus på förändringsledning för att få både chefer och medarbetare att ändra fokus och utgå ifrån kundens perspektiv. 

2011 – 2012

Ansvarig för att implementera nytt CRM-system för säljprocesser och kundvård.  

Stor effektivisering då verksamheten inte tidigare hade en gemensam plattform för att samla fakta kring kundbesök och affärsbeslut.  

Med hjälp av ett systematiskt förändringsarbete blev det en lyckad implementering för avdelningens tio medarbetare och en strategisk framgångsfaktor där kundnöjdheten ökade med 19 % på ett år.  

2008 – 2009

Projektledare i ett koncernövergripande projekt för att stärka E.ONs image och kundnöjdhet. 

Ansvarig för att öka servicekvaliteten hos 1700 montörer som dagligen möter E.ONs kunder.  

Ansvarig för en projektgrupp på tio personer, där en viktig del var att leda och coacha gruppen till att tänka kundfokuserat och sträva efter att göra kunden nöjd i varje möte med E.ON.  

Projektet ledde till en ökad kundnöjdhet med hela 45 %. 

2016 – 2018

Parallellt med studier i Ledarskap, Organisation och Projektledning arbetade Elin som Researcher på Poolia, där hon var ett stöd för rekryteringskonsulterna och konsultcheferna. Ett omväxlande jobb som innebar både ett stort antal parallella administrativa uppgifter och många kontakter med kunder, leverantörer och kandidater.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!