Arkatay logga

Åsa Gylling Hallén

[projektledningskonsult]

Åsa är en certifierad projekt- och förändringsledare med flerårig erfarenhet av att driva komplexa projekt.

Hon har tidigare arbetat med stora agila utvecklingsprojekt samt som linjechef med fokus på förändringsarbete. Genom den kombinerade erfarenheten har Åsa tillgodogjort sig förmågor inom implementation och process men även metoder för att göra förändringar varaktiga och fokuserade på effekter.

Åsas är passionerad och går in i svåra frågeställningar med energi, stort inkluderande, responsivitet och har en mycket hög kommunikativ nivå.

Utvalda projekt & uppdrag

September 2018 – Juni 2020

Ansvarig för BIMobjects utvecklingsteam. Personalansvar för anställda i 4 länder, och chef över chefer. Arbetet innebar att både ha metodik och processer på plats för leverans av mjukvara, samt de processer som krävs för personalvård. Åsa satt med i ledningsgruppen med delat ansvar för hela verksamheten, dess mål och strategier.

Utvecklingsteamet uppgick till ca 50 anställda, och rollen krävde mycket kommunikation till alla anställda i bolaget samt intensivt samarbete med närliggande funktioner såsom produktledning, design etc. Utvecklingteamet ansvarade för BIMobjects plattform samt övriga produkter, som i viss mån krävde olika arbetsmetodiker.

Augusti 2011 – Oktober 2016

Tiden på Qlik innefattade två olika roller.

Projektledare för Qlik Sense:

Åsa var från starten av projektet huvudprojektledare för att ta fram Qliks nya produkt, sedermera Qlik Sense. Projektet omfattade initialt ca 100 utvecklare samt 4 Agila coacher. Projektet växte under tiden och vid leveransen av Qlik Sense hade vi rekryterat upp till ca 300 som arbetade i projektet, onboardat uppköpta företag samt ändrat arbetsmetodiken. Arbetet krävde omfattande kommunikation med stakeholders samt med hela projektteamet.

Director Software delivery:

Tillväxten på Qlik krävde att det fanns ett tydligt ansvar för att hela tiden arbeta med metodik och processer för att öka samt upprätthålla effektiviteten när verksamheten växte. Teamet Åsa ansvarade för drev projekt både kring själva utvecklingen, men även kring implementation av stödsystem och verktyg. Förändringsstrategier samt kommunikation var kritiska för att få samsyn genom hela verksamheten.

Certifieringar, ett urval

Anställningar

Utbildning

Kurser, ett urval

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!