Arkatay logga

Martin Andersson

[projektledningskonsult]

Martin är en senior PRINCE2-certifierad projekt- och programledningskonsult med gedigen branschöverskridande erfarenhet i så väl mellanstora som stora organisationer. Han har arbetat inom komplex projekt- och processledning de senaste 15 åren med ett särskilt intresse för organisationsutveckling där han bl.a. framgångsrikt implementerat projektledningsfunktioner i flertalet organisationer.

Martins förmåga att snabbt sätta sig in i utmaningar och formulera lösningar kombineras med högra krav på kvalitet i varje leverans, samt ett genuint intresse för kundernas verksamhet och kontext. Hans erfarenhet tillsammans med hans drivkraft att alltid uppnå den bästa lösningen för kunden, gör honom till en särskilt eftertraktad konsult – för så väl enskilda projekt som hela organisationer som står inför komplexa frågeställningar.

Med ett stort intresse för människor, har Martin ett naturligt sätt att arbeta med omfattande intressenthanering på olika nivåer i organisationen – från CEO till utförande tekniker. Han har även tidigare varit ansvarig för att starta upp ett PMO hos kund.

Utvalda projekt & uppdrag

September 2021 – November

Martin tog över projektledarrollen för ett pågående projekt med tunga utmaningar och bristande samarbetsklimat, som var på väg att läggas ner. 

Ett omtag av projektet inleddes för att genomföra en förstudie för att etablera krav och transiteringsstrategi för att därefter kunna leda projektet mot mål. Inledande arbete förankrade ansvarsfördelning med hjälp av RACI-matris och KPIér.

Maj 2018 – Augusti 2021

Programledare för utrullning av ett nytt verksamhetsledningssystem med tillhörande migrering av samtliga CGI:s kunder i Norden. Programmet omfattade bl.a. uppbyggnaden av en mjukvaruplattform samt efterföljande migrering av likväl verksamheten som kunder till det nya verktyget. Utöver detta innefattande även programledarrollen ansvar för de mjuka delarna arbetet kopplat till utbildning, processutveckling och förändringsmotvilja i dagligt arbete. Martin ansvarade för att leda verksamhetsförändringen och programmets resultat motsvarade den nyttan som tidigare identifierats i CGI:s globala IT strategi.

Augusti 2017 – April 2018

Projektledare för utrullning av Windows-10-pilot. Kundens komplicerade arkitekturslandskap samt behovet av en gemensam plattform i samtliga länder, som berördes av leveransen, krävde omfattande och kvalificerad intressenthantering. Martin var i sin roll som projektledare även ansvarig för ett tekniskt team. 

Maj 2014 – Augusti 2017

IT-konsult med placering både hos kund och med ansvar för interna uppdrag. Första uppdraget var som business analyst, med ansvar för att genomföra en förstudie tillsammans med IKEA som kravställning mot företagets kommande facility managementverktyg.

Andra uppdraget var som huvudprojektledare för migreringen av alla nordiska CGI-klienter till en ny ITSM lösning. I arbetsuppgifterna ingick att leda ett program med syftet att implementera nya verktyg och teknik, processer, organisation och roller. Del av programmet var även att leda ett multinationellt team med åtta ansvariga projektledare och deras team (totalt 120 medlemmar). De främsta utmaningarna kretsade kring att hantera kundernas förväntningar, internpolitik och styrning samt att hålla programmet bemannat under flera omorganisationer.

September 2012 – Maj 2014

Process och projektledningskonsult med placering hos två kunder – IKEA IT och Logica. Hos IKEA IT genomfördes en förstudie med tillhörande krav och intressentmodellering för planering av utbyte av mjukvara för IKEA:s varuhus. Det andra uppdraget omfattade övertagandet av ett stort program med flertalet utmaningar, med målet att byta ut Logicas verksamhetssystem. Efter CGI:s uppköp av Logica, rekryterades Martin till CGI GIS.

Januari 2010 – Oktober 2012

Martin ansvarade för att starta ett PMO hos ett företag inom tillverkningsindustrin. Funktionen var ny på företaget och förutsatte god pedagogisk förmåga, i syfte att kunna förklara de koncept samt principer som ligger till grund för lyckade projekt och projektprocesser, inklusive projektstyrning och projektportföljsprioteringar.

Martin agerade därtill processägare för projektledning och projektstyrning samt var ansvarig för arbetet i projektportföljsgruppen. Utöver detta var han även projektledare för flera stora projekt – med tidplaner på upp till tre år och en bredd av internationella underleverantörer av komponenter likväl som tjänster. Martin agerade även bollplank och som mentor för övriga projektledare. Han genomförde även en rad anställningar som en del av uppdraget.

Juni 2006 – Oktober 2009

Projektledare och verksamhetskonsult med uppdrag på en handfull olika företag. Exempel på uppdrag var att: 

  • formulera och implementera projektledningsmodeller hos kundens organisation,
  • genomföra en förstudie med fokus på konsekvensen av nyligen genomförd organisationsförändring, 
  • kortare uppdrag som projektledare samt,
  • agera mentor för en grupp med juniora projektledare. 

Majoriteten av i uppdraget spenderades på Sony Ericsson och LK Armatur.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Anställningar

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!