Frukostseminarium IWA 26

IWA 26 – för er hållbara utveckling.   Vad är socialt ansvarstagande i affärssammanhang, och hur kan man arbeta med det på sitt företag? ISO tar fram en ny standard för detta och Arkatays Jonas Denvall är med i arbetet. Lite mer insikt får du på en SIS-frukost...

En reserapport från UN Environment

Arkatays Jonas Denvall arbetar under hösten med att facilitera revisionen av 2012 UN Environment Sustainable Public Procurement Implementation Guidelines, eller ”the Sustainable Public Procurement Approach”, på uppdrag av Förenta Nationernas miljöprogram, UN...