Arkatay logga

Henrik Fehland

[projektledningskonsult, managing partner]

Henrik är en motiverad managementkonsult med ett brinnande intresse för företags och organisationers utveckling. Han har över 10 års erfarenhet av att leda samt utveckla företag och organisationer, och under sin yrkeskarriär har han, utöver att leda företag, även drivit flertalet stora och komplexa förändringsinitiativ inom flera olika branscher och domäner.  Henrik innehar rollen Managing Partner på Arkatay där han ansvarar för att leda bolagets långsiktiga strategiska utveckling. I sin roll ansvarar han även för bolagets Affärsutveckling (Sälj, Marknadsföring, Rekrytering och Tjänsteutveckling).

I de leveranser Henrik har drivit har han fått återkopplingen att han har en god affärs- och verksamhetsförståelse, är duktig på att leda och motivera stora intressentgrupper genom att skapa tydliga målbilder. Genom engagemang, ödmjukhet och ett autentiskt ledarskap drivs Henrik av att utveckla både andra och sig själv.

Utvalda projekt & uppdrag

I rollen som Managing Partner ansvarar Henrik för bolagets övergripande strategiska utveckling och affärsplan. Hans uppdrag är, i stora drag, att fungera som en länk mellan styrelsen och den operativa verksamheten där han har det övergripande ansvaret för budget, ekonomiska nyckeltal och eskalering. Genom att balansera den operativa verksamheten med bolagets övergripande mål har Henrik inte bara utvecklat en djup förståelse för mikro- och makroekonomiska aspekter. Han har också arbetat aktivt för att skapa en stark kultur och balans mellan människa och affärsliv i bolaget.

Henriks resa som affärsledare har inte bara lärt honom att utveckla företag, utan även individer, och han drivs av att ge möjligheter och prestationer för de han leder och samarbetar med. 

Maj 2022 – pågående

Henrik levererar idag i rollen som programsäkring och rådgivare åt programledaren och programledningen på E.ON. Programmets syfte är att minska ledtider och öka organisationens effektivitet. I rollen som programsäkring kvalitetssäkrar Henrik programmet och säkerställer att programmets har framdrift och en hög effekthemtagning.

Aug 2020-juni 2022

Henrik ledde och var ansvarig för en verksamhetsöverskridande analys och förstudie av bolagets förmåga att driva projekt och förändringar. Arbetet innefattade insamling av data, analysarbete och förslag på utveckling för hela verksamheten och för etablering av samverkan över hela koncernen. Analysens resultat ledde till rekommendationer kring förändringar att genomföra samt ett beslutsunderlag för ett förändringsprogram. Rekommendationerna och beslutsunderlagets fokus låg på att skapa en mer lönsam, välmående och långsiktig projektverksamhet. Efter rekommendationer togs beslutet att starta ett strategiskt verksamhetsöverskridande förändringsprogram med syftet att öka organisationens förmåga i att driva projekt och förändringar. För programmet tog Henrik rollen som programledare och uppdragsansvarig. Rollen innefattade att leda en grupp av projekt- och förändringsledare i organisationen, framtagning av programmets programplan samt framtagning och uppföljning av nyttorealiseringsplan. Rapporteringen i programmet skedde gentemot VD, CFO samt Chef för Projekt & projektutveckling. Programmet stängdes kontrollerat Q2 2022. Som del av programmets avslut gjordes en slutmätning på programmets förflyttningar och effekthemtagning. Resultatet avslutmätningen visade på en stor eller mycket stor ökning i projektmognad på samtliga områden.

2020-pågående

Henrik leder och är ansvarig för ett team av metodexperter för en verksamhetsöverskridande analys och förstudie av bolagets förmåga att driva projekt och förändringar. Arbetet innefattar insamling av data, analysarbete och förslag på utveckling för verksamheten.  Rådgivningens fokus låg på att skapa en mer lönsam, välmående och långsiktig verksamhet.

2020- pågående

Henrik leder ett team av metodexperter för att analysera och ge förslag på verksamhetsövergripande utvecklingsområden på Ecophon AB. Arbetet innefattar insamling av data, analysarbete och förslag på utveckling för hela verksamheten. I scopet ingår strategi, portfölj, projekt- och förändringsarbete. Resultatet av arbetet blev uppstart av ett förändringsprogram med syftet att öka leveransförmågan och säkerställa en röd tråd från strategi ner till exekvering. Henriks roll mot programmet är rådgivande konsult till programledaren.

2019

Projektledare och Managementkonsult för utveckling av Axis förmåga att arbeta med kvalitetsarbete. Resultatet av arbetet var en ny framtagen process och utbildning inom kvalitetsarbete och Root Cause Analysis. Effekterna efter genomförd förändring var en ökad förmåga inom kvalitetsarbete för hela Axis R&D och Operationsverksamheten.

2019

Utveckling av projektmetodik och projektprocesser. Att ta fram projektmodell och projektprocesser kräver stor fingertoppskänsla i anpassning från god praxis till organisationen. Henrik var i detta arbete med och utvecklade Trelleborg ABs IT organisations projektmodell, projekt processer och projektmallar. Arbetet resulterade i en tydligare arbetsgång för projektledare, gemensam nomenklatur i mallar och processer och en kontextualiserad projektmodell.

2019

Att arbeta med rätt beslutsunderlag är viktigt för organisationer, speciellt när det drivs projekt med stor omfattning, både vad gäller tid och pengar. Att ta beslut kring vilka projekt som bör drivas är svårt. Henrik var med och levererade en business case-mall med Monte Carlo-simulering, för att reducera osäkerheten för styrgruppen i sina beslut.

2018

Organisation och processutveckling inom Volvo Penta där syftet var att synkronisera arbetssätten inom IT, New Business development och R&D. Hänsyn togs till den övergripande strategin för att säkerställa fortsatt kreativ arbetsmiljö.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!