Arkatay logga

Elin Bjurstam

[projektledningskonsult, operativt marknadsansvarig]

Elin är en effektiv, strukturerad och resultatorienterad individ med en stark profil inom projekt- och förändringsledning. Med både akademisk bakgrund och praktisk erfarenhet inom dessa områden utmärker hon sig genom sin förmåga att hantera komplexa utmaningar och driva initiativ mot sina mål. Som en PRINCE2-certifierad Practitioner är Elin skicklig på att integrera strategiskt tänkande med praktisk implementering, där effektiv kommunikation ligger som grunden för hennes tillvägagångssätt. 

Med ett stort intresse och djup förståelse för områden som rör digital teknologi, kommunikation och marknadsföring drivs Elin av att skapa innovativa lösningar och strategier för att säkerställa framgångsrika resultat. Hon är en kreativ problemlösare som inte bara tar itu med utmaningar, utan också ser möjligheter i dem.

Utvalda projekt & uppdrag

Augusti 2023 – Pågående

Som konsult inom portföljhantering stödjer Elin både projektkontorschefen och ledningsgruppen inom portföljhanteringsfunktionen, där hon arbetar för att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt arbetssätt i hela projektorganisationen. Inom ramen för detta konsultuppdrag har Elins insatser hittills varit koncentrerade på att:

  • Utveckla processer och verktyg för att optimera effektiviteten i projekthantering. Exempelvis, genom att skapa en strukturerad process för projektfinansiering och ett tydligt rapporteringsramverk kopplat till den aktuella statusen för projektportföljen.
  • Ansvarig för att kvalitetsgranska de projektdokument som inkommer till portföljledningsfunktionen,
  • Stöttar projektledare i utformningen av projektdokument i syfte att höja kvalitén på inkommande projektansökningar,
  • Utföra kompetensutvecklande insatser genom framtagning av E-Learning inom bl.a. projektledning, intressenthantering och riskhantering.

Januari 2024 – Pågående

I sin roll som junior förändringsledare på bolagets R&D-avdelning stöttar Elin både ledningsgruppen och medarbetare i deras förändringsarbete. Genom att erbjuda strategisk vägledning och praktiskt stöd ser Elin till att alla involverade är väl informerade och engagerade i förändringsinitiativen som drivs i verksamheten.

Elin bistår även aktivt med operativt och administrativt stöd under workshops och utbildningar kopplade till förändringsledning. Detta inkluderar bl.a. planering av genomförande, koordinering av logistik, förberedelser av material och övriga kommunikativa insatser.

Juni 2023 – pågående

I sin roll som operativt marknadsansvarig leder Elin Arkatays digitala marknadsföringsstrategi och hennes arbetsområden omfattas huvudsakligen av följande tre områden; 

Webbansvar: Ansvarig för att säkerställa att Arkatays webbplats är optimerad och uppdaterad för att leverera en positiv användarupplevelse. Detta innebär att hon kontinuerligt övervakar webbplatsens prestanda och genomför förbättringar baserat på analys av användardata och marknadstrender.

Produktionsansvar: Ansvarig för att leda och koordinera produktionen av digitalt innehåll och marknadsföringsmaterial för att säkerställa hög kvalitet och relevans för utvald målgrupp.

Strategisk marknadsföring: Delaktig i att utveckla och genomföra olika marknadsföringsinitiativ kopplade till ökad varumärkeskännedom och leadsgenerering. Arbetet sträcker sig från att analysera marknadstrender till att utforma väldefinierade processer och strategier för att säkerställa att marknadsföringsinsatserna är målinriktade och resultatdrivna.

Januari – Augusti 2022

Som projektkommunikatör var Elin involverad i energieffektiviseringsprojektet ”Fossilfria Kommuner 2.0”, vilket var ett samarbetsprojekt mellan Energikontoret Skåne, Länsstyrelsen, EU och sju av Skånes 33 kommuner.

Under projektets gång var Elin ansvarig för kommunikationen kring projektresultaten, där hennes primära ansvarsområde var att sammanställa och utveckla en omfattande slutrapport från projektet. Arbetet inkluderade insamling och organisering av data, djupintervjuer med intressenter, samt en analys av projektresultaten för att skapa en väldokumenterad och informativ rapport. 

Utöver detta spelade Elin en aktiv roll i utvecklingen av metodstöd med målet att minska klimatutsläppen i Sveriges kommuner. Dessa metodstöd, tillsammans med projektets slutgiltiga rapport, presenteras via sidan https://www.fossilbranslefriakommuner.se/, där Elin var involverad i både utvecklingen och lanseringen av webbsidan.

Januari – Oktober 2022

I rollen som kommunikatör på Skånes Kommuner ansvarade Elin för den interna och externa kommunikationen för Energikontoret Skåne, där hennes huvudsakliga fokus låg på planeringen, genomförandet och utvärderingen av diverse projekt. Elin var dessutom engagerad i en rad olika uppgifter, däribland innehållsproduktion via sociala medier, webbutveckling, produktion av grafiskt material (t.ex. roll-up samt broschyrer) och anpassning av offentliga dokument för ökad tillgänglighet.

September 2021 – September 2022

Under Elins studietid var hon involverad i Lunds studentliv, och i september 2021 blev hon anförtrodd rollen som utskottschef inom Malmö Nations studentförening. Rollen inbegrep koordinering, schemaläggning och utbildning av de personer som ingick i hennes team, samt rekrytering av nya medlemmar. Detta volontärarbete gav Elin goda erfarenheter i att både delta i, och leda olika projekt och uppdrag kopplade till diverse studentaktiviteter.

Mars – Juni 2020

Som marknadspraktikant på Mestro i Stockholm arbetade Elin främst med contentskapande, e-post marknadsföring, eventproduktion, marketing automation och digital marknadsföring. Praktiken berikade Elin med en omfattande förståelse för marknadsföring och erbjöd henne möjligheten att praktiskt tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Det var en erfarenhet som stärkte hennes kompetens och gav henne praktisk insikt i marknadsföringens komplexiteter och nyanser.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kurser, ett urval

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!