Arkatay logga

Agilt arbetssätt = kontinuerligt lärande i projekt

En av styrkorna med agila arbetssätt är att man kontinuerligt utvärderar, anpassar och förbättrar arbetssätten genom regelbundna ”retrospectives”. På det sättet blir lärdomar inte bara någonting som kommer andra till gagn. Genom att lägga både tid och kraft på att kontinuerligt fånga upp lärdomar och implementera dem som förbättringar kan teamets arbete effektiviseras. Samtidigt kan man säkerställa att projektleveransen blir lyckad.

Lärande enligt PRINCE2

Många har föreställningen att man i projekt bara ska fånga lärdomar i slutet av projektet för att framtida projekt ska kunna dra nytta av lärdomarna, men så är inte fallet. PRINCE2 är den största projektledningsmetodiken i världen, och fokuserar också på lärande. Till exempel är en av sju principer ”att lära från erfarenhet”, och genomsyrar hela metodiken. Alla rapporter har ett stycke som handlar om lärdomar, och planer ska inkludera applicerade lärdomar. Dessutom finns en lärdomslog för löpande dokumentering av de lärdomar man gjort i projektet.

Bli en lärande organisation

Oavsett om man använder sig av ett agilt arbetssätt eller ej, oavsett vilka verktyg man väljer att använda i sitt projekt, bör man säkerställa att man:

  1. Fångar upp lärdomar från andra projekt
  2. Fångar upp lärdomar från projektet som pågår
  3. Applicerar lärdomar på projektet
  4. För vidare lärdomar till organisationen

Uppfyller man dessa fyra punkter har man kommit en lång bit på vägen till att bli en lärande organisation. Man undviker att upprepa misstag och effektiviserar sitt arbete. Dessutom kan dessa fyra punkter innebära en viss form av standardisering underifrån. Man behöver inte vänta till nästa projekt med att förbättra hanteringen av lärdomar. Det kan man börja med när som helst. Det finns ingen ursäkt att vänta.

Är du intresserad av att se över hur ni kan ta vara på lärdomar i er organisation? Kontakta då oss gärna så kan vi diskutera vidare kring en klok väg fram.

Dela:

person som målar

Måla målbilden: skapa klarhet i ditt projekt

Ledarskap utefter kontext och behov

Självstyre i Praktiken

Driva innovation genom självorganisering

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!