Arkatay logga

Agilt arbetssätt = kontinuerligt lärande i projekt

En av styrkorna med agila arbetssätt är att man kontinuerligt utvärderar, anpassar och förbättrar arbetssätten genom regelbundna ”retrospectives”. På det sättet blir lärdomar inte bara någonting som kommer andra till gagn. Genom att lägga både tid och kraft på att kontinuerligt fånga upp lärdomar och implementera dem som förbättringar kan teamets arbete effektiviseras. Samtidigt kan man säkerställa att projektleveransen blir lyckad.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!