Arkatay logga

Agila metoder – var, när, hur och varför?

Det är svårt för både individer och organisationer att sätta längre tidsplaner, tänkta att följas till punkt och pricka, när världen är så föränderlig. För effekthemtagning krävs det att organisationer är flexibla och snabbt kan anpassa sig till det marknaden efterfrågar. Detta har bland annat bidragit till att användningen av agila metoder ökat drastiskt de senaste 20 åren. Att arbeta agilt innebär att man arbetar iterativt för att kontinuerligt utveckla och förbättra ett projekt.

Agila bolag och agila arbetssätt

Agila bolag och agila arbetssätt kan vara helt frikopplade från varandra. Därför är det viktigt att skilja dem åt. Vad som klassas som ett agilt projekt varierar så klart från bransch till bransch. En del bolag väljer en hög grad av agilitet i sitt arbetssätt medan andra eftersträvar att vara mer agila som helhet för att på ett effektivt sätt anpassa sig efter marknaden.  Att applicera ett agilt arbetssätt möjliggör att man kan arbeta mer flexibelt och möjligör att kunna ta beslut så sent som är försvarbart i projektet. Till exempel kan det vara klokt att vara agil när slutprodukten är osäker då man kan behöva pröva sig fram för att hitta den bästa lösningen.

När bör man arbeta agilt?

För att förstå vikten av agila metoder och arbetssätt kan det vara värt att prata lite om vad lyckade projekt egentligen innebär. Inom projektledning använder vi oss av uttryck som tid, kostnad och omfattning som också ofta styr huruvida ett projekt anses vara lyckat eller ej. Men även om vi levererar i tid, inom budget och inom projektets omfattning garanterar inte detta nödvändigtvis ett lyckat projektresultat. I praktiken är det viktigaste för ett projekt att det realiserar de utlovade effekterna.

Med ett agilt arbetssätt finns fokus på effekthemtagning med redan från start. Vi kan säkerställa leverans på kortare tid genom att bland annat förändra allokeringen av resurser samt förändra prioriteringen av arbetsuppgifter.ex. istället för att inleda ett projekt med att först analysera och sedan utföra, sker analys och utförande löpande under projektets gång. Utifrån detta kan man justera projektet till det bättre om så krävs, då man har möjligheten att anpassa projektets slutprodukt utefter de lärdomar man samlar på sin längs projektets gång. Korta, koncisa feedback-cykler är en central del av projektet, dessutom involveras faktiska användare av produkten eller tjänsten i stor utsträckning. Allt detta sammantaget leder till en enorm flexibilitet.

Så, när bör man arbeta agilt? Vi på Arkatay tycker inte att det finns bara en rätt väg att gå, utan snarare att en vägvisande parameter för när det kan vara klokt att arbeta agilt är när det inte är dyrt att ändra sig eller göra fel. Vidare bör man, utefter den egna organisationens behov, utforska när eller i vilka delar av ett projekt som det kan vara klokt att arbeta agilt. I många fall är det vanligt att man landar i någon form av hybrid-lösning och väljer att använda ett agilt arbetssätt i delar av sina projekt. Vi har god vana av att vara rådgivande i den här typ lösningar och hjälpa organisationer att kunna plocka russinen ur både den traditionella och den agila projektledningskakan. Sen finns det situationer då det kan slå över och bli för mycket agilt. Då kan det vara läge att pausa det agila tankesättet, för att återinföra det igen senare.

Agil projektledning – med målbild

Vi kan sällan planera allting in i minsta detalj, särskilt inte för en lång tidsperiod framöver. De krav som kommer att gälla om sisådär 10 år är omöjliga att identifiera och säkerställa idag. Om man kan jobba agilt på ett framgångsrikt sätt, möjliggör det en aktiv tillgång till marknaden genom att man idog arbetar nära användarna och med dem i åtanke.

Med en agil projektledning, liksom traditionell, arbetar vi mot en målbild. Den tas fram på samma sätt och är precis lika viktig oavsett arbetssätt. Skillnaden inom agil projektledning är att både vägen mot målet och målbilden i sig kan komma att justeras om någon förutsättning förändras.

Dela:

person som målar

Måla målbilden: skapa klarhet i ditt projekt

Ledarskap utefter kontext och behov

Självstyre i Praktiken

Driva innovation genom självorganisering

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!