Arkatay logga

Agila metoder – var, när, hur och varför?

Det är svårt för både individer och organisationer att sätta längre tidsplaner, tänkta att följas till punkt och pricka, när världen är så föränderlig. För effekthemtagning krävs det att organisationer är flexibla och snabbt kan anpassa sig till det marknaden efterfrågar. Detta har bland annat bidragit till att användningen av agila metoder ökat drastiskt de senaste 20 åren. Att arbeta agilt innebär att man arbetar iterativt för att kontinuerligt utveckla och förbättra ett projekt.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!