Arkatay logga

Vad räknas som ett lyckat projekt?

Många organisationer har problem med att följa upp projekt när de avslutats. En anledning är att man inte riktigt vet hur man ska utvärdera projekten efter att de avslutats. Ofta stämmer man bara av tid och budget, om ens det. Så, hur borde man göra? Och vad räknas som lyckade projekt?

Lyckade projekt – en förändrad uppfattning

Den klassiska synen på lyckade projekt är att de ska leverera den önskade omfattningen – inom rätt
tid och kostnad, med rätt kvalitet. Synen bygger på uppfattningen av projekt som ett slags fast pris-
åtaganden, även i de fall de levereras internt. Uppfattningen har på senare tid luckrats upp så att
större hänsyn tas till andra parametrar, exempelvis kunders eller andra intressenters nöjdhet. Det
har också blivit allt vanligare med agila projekt, vilket gör att projektets omfattning plötsligt blivit
förhandlingsbar. En ökad fokus på nytta har därtill gjort att projekt som inte ger någon synbar nytta
inte heller klassas som framgångar, och vice versa. Risker och externa faktorer tas i beaktande i
större utsträckning än tidigare, så att man kan prioritera ned projekt på portföljnivå utan att det ska
räknas som ett misslyckande.

Alla dessa förändringar i hur man ser på lyckade projekt gör det svårare att följa upp och utvärdera
projekt när de levererats. Dock finns det ett bra tillvägagångssätt och detta rekommenderar jag att
ni gör:

Skilj på lyckade projekt och lyckad projektledning

Min rekommendation är att skilja på uppföljningen av lyckade projekt och lyckad projektledning. En
projektledare kan ha gjort ett strålande jobb med ett projekt som trots det inte levererat. En annan
kan ha levererat lyckade projekt trots undermålig ledning. Det här behöver göras synligt.
Ett sätt är att mäta själva projektet utifrån mer ”hårda” faktorer, som uppfyllnad av projektmål, tid,
kostnad, kvalitet och så vidare, medan projektledningen bedöms utifrån mjukare faktorer:
intressenters nöjdhet, teamens stress och 360-utvärdering av projektledaren.
Att utvärdera projekt ska inte användas som ett sätt att försöka lägga skulden på individer. Se det
istället som ett tillfälle att lära och utveckla framtida projekt. Då kan projekt lyckas på det sätt man
vill att de ska lyckas, över tid, med nöjda medarbetare.

Behöver ni stöd i att förverkliga fler lyckade projekt i er organisation? Tveka då inte att ta kontakt med oss så pratar vi gemensamt vidare om hur vi bäst kan stötta er på er resa.

Dela:

person som målar

Måla målbilden: skapa klarhet i ditt projekt

Ledarskap utefter kontext och behov

Självstyre i Praktiken

Driva innovation genom självorganisering

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!