Arkatay logga

Reducering av bias, och varför det är viktigt för styrgruppen

glasögon
När man fattar beslut i styrgruppen vill man landa i det som bäst gynnar projektet – men är det alltid så enkelt att urskilja? Det finns ofta många intressenter och aktörer som vill lyfta fram varför just deras perspektiv är det som kommer att leda till det mest fördelaktiga utfallet. Som styrgrupp är det då viktigt att arbeta med bias - även känt som partiskhet. Något som i stora drag handlar om att se och förstå de eventuella bakomliggande anledningarna till varför vissa aktörer är partiska.

Det finns mycket god praxis att sprida om ämnet bias. Genom att aktivt arbeta med att reducera bias inför olika beslut kan beslutskvaliteten öka avsevärt – vilket också är huvudpoängen: att uppnå ett medvetet, högkvalitativt beslutsfattande. På Arkatay ser vi en mycket stor potential till förbättrad kvalitet genom att bland annat öka medvetenheten om kognitiva bias, och att minska dess påverkan på viktiga beslut.

Olika typer av bias

Ett aktivt arbete med bias cirkulerar ofta kring ett ord: medvetenhet. Genom att arbeta för en ökad medvetenhet om vad kognitiv bias är samt hur man kan lära sig känna igen det kan vi gå mot att fatta mogna och väl medvetna beslut. Detta genom att vi arbetar för att betrakta situationer och tillfällen utan förutfattade meningar. Bias kan delas in i flera olika slag, där nedanstående är vanligast förekommande:

 • Group Thinking: som enskilda individer tenderar vi att dra oss till det som gruppen tycker. Det i sin tur innebär att den individuella åsikten ibland själv ”tystas” till fördel för majoritetens åsikt.
 • Bandwagon Effect: att vilja vara enig med en grupps ledare. Det här undviks på bästa sätt genom att ledaren exempelvis ges ordet sist när det gäller input till ett beslut.
 • Anchoring Bias: vi håller gärna fast vid den information vi har och det vi sedan tidigare känner till. Denna bias är en kognitiv variant vi alla bär med oss, och som bäst reduceras genom att försöka frigöra sig från detta.
 • Confirmation Bias: att söka sig till den information som bekräftar och stärker det man själv tror på.
 • Overconfidence Bias: i princip alla människor säger att de är säkrare än vad de faktiskt är, vilket leder till att man överskattar saker och blir för optimistisk – någonting som kan förstöra ett business case. Således kan det vara extra viktigt som styrgrupp att vara uppmärksam på denna bias när olika business cases studeras, för att säkerställa avsaknad av just överskattning. I förlängningen kan det även vara klokt att aktivt arbeta för att stärka projektmedlemmarnas förmåga att uttrycka sin osäkerhet genom att exempelvis arbeta med konfidensintervall.

Att tänka på när beslut ska fattas

För att minska påverkan av de bias som nämns ovan, är det viktigt att jobba med hur man går till väga inför ett beslutsfattande. Det finns tre distinkta processer en styrgrupp, i detta fall, kan anamma:

 • Förståelse – lista beslutsalternativ utan värdering och notera vad de olika alternativen innebär.
 • Debatt – som inte handlar om att vinna argument utan snarare förstå de olika konsekvenserna som beslutsalternativen kan medföra. Vilket förslagsvis kan göras genom att man listar för- och nackdelar.
 • Beslutsögonblick – fatta beslut utifrån ovanstående punkter, snarare än att lyssna på rationella argument.

Några ytterligare korta handfasta råd till en styrgrupp som vill arbeta bort bias är:

 • Få korn på de viktigaste kognitiva bias som tenderar att påverka beslutsfattandet i den särskilda styrgruppen.
 • Arbeta med och börja uttrycka osäkerhet i viktiga business cases.
 • Aktivt arbeta med att förbättra förmågan att uttrycka osäkerhet – det går att lära upp och gör stor skillnad vid beslutsfattande och beslutets kvalitet.

Är ni som organisation intresserade av att veta mer om hur er styrgrupp kan arbeta med att reducera bias eller arbeta för att fatta så väl medvetna beslut som möjligt? Tveka inte att ta kontakt med oss så tar vi vidare diskussionen gemensamt.

Dela:

person som målar

Måla målbilden: skapa klarhet i ditt projekt

Ledarskap utefter kontext och behov

Självstyre i Praktiken

Driva innovation genom självorganisering

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!