Vi föreläser på Passion for projects

Den årliga konferensen Passion for projects går av stapeln i Göteborg den 12-13:e mars och vi deltar som vanligt! På talarlistan hittar du Klas Skogmar och Johanna Fransson och i Arkatays monter kan du träffa oss andra. Vi ser fram emot att träffa dig där!

Rapport från Paris

Arkatay är och har varit aktiva i flera ISO-standarder inom projektledning och hållbarhet. Klas Skogmar rapporterar från ett internationellt möte i Paris som han precis har kommit hem ifrån. Jag har nu varit på ISO-konferens i Paris för att sätta en standard i WBS...

Är det rätt att ge feedback med risk för försämring?

När vi samarbetar med varandra är det inte helt ovanligt att det uppstår grus i maskineriet. På Arkatay arbetar vi systematiskt med att förebygga gnissel men inte ens då fungerar det varje gång. Jonas Denvall delar sina insikter om att välja att ge feedback – även när du inte tror att det kommer tas emot väl.