Frukostseminarium IWA 26

IWA 26 – för er hållbara utveckling.   Vad är socialt ansvarstagande i affärssammanhang, och hur kan man arbeta med det på sitt företag? ISO tar fram en ny standard för detta och Arkatays Jonas Denvall är med i arbetet. Lite mer insikt får du på en SIS-frukost...

Arkatays litteraturkanon

På Arkatay är referensbiblioteket centralt. Inte bara på vårt kontor eller i våra läsplattor, böckerna och teorierna är också högst närvarande i de vardagliga diskussionerna. De ramverk, idéer och kunskaper som läsningen ger oss hjälper oss att bygga ett bättre bolag...

Hej Johanna Fransson!

Email: johanna@arkatay.com Telefon: +46 (0) 709-34 40 52 Johanna är projektledningskonsulten med starkt fokus, ett smittande engagemang och stort intresse för kommunikation och förändringsledning. Johanna leder projekt och program inom t ex organisationsutveckling och...

Nytt ISO-projekt: Governance of organizations

Denna vecka deltar Arkatay i ett arbetsmöte i Rio de Janeiro för framtagningen en ny ISO-standard. 30 ämnesexperter från 20 olika länder deltar i mötet och Arkatays konsult Jonas Denvall är på plats som representant för Sverige. Projektet är nystartat och det...

Hej Ola Stensson!

Ola Stensson Email: ola@arkatay.com  Telefon: +46 (0) 76 635 39 74  Ola är civilekonomen med kompletterad utbildning inom informatik, elektroteknik och psykologi. Sedan tjugo år tillbaka har han arbetat som konsult inom projektledning och har nu hittat hit till oss på...

Det är aldrig ”bara ett IT-projekt”

För att en implementering av ett nytt eller uppdaterat affärssystem ska bli lyckad krävs förståelse för komplexiteten i organisationen, dess struktur och kultur. Ett affärssystemprojekt kombinerar i princip alltid tekniska leverabler med omfattande...