Rapport från Paris

Arkatay är och har varit aktiva i flera ISO-standarder inom projektledning och hållbarhet. Klas Skogmar rapporterar från ett internationellt möte i Paris som han precis har kommit hem ifrån. Jag har nu varit på ISO-konferens i Paris för att sätta en standard i WBS...

Är det rätt att ge feedback med risk för försämring?

När vi samarbetar med varandra är det inte helt ovanligt att det uppstår grus i maskineriet. På Arkatay arbetar vi systematiskt med att förebygga gnissel men inte ens då fungerar det varje gång. Jonas Denvall delar sina insikter om att välja att ge feedback – även när du inte tror att det kommer tas emot väl.

Arkatay PMBOK® Guide 6 Process Puzzle

Arkatay har tagit fram ett processpussel för dig som ska certifiera dig som PMP. Du kan använda pusslet för att själv träna och utvärdera dina kunskaper om processerna i PMBOK® Guide.

Samverkansutbildning 
- Bygg & anläggning

Arkatay erbjuder tillsammans med Wahlros och Triggers en samverkansutbildning för dig som är beställare, entreprenör eller jobbar som konsult inom bygg- och anläggningsbranschen. Grundkursen ger dig fördjupad kunskap och ökad förståelse för hur god samverkan kommer att effektivisera dina projekt och optimera produkten.

Vad räknas som ett lyckat projekt?

Många organisationer har problem med att följa upp projekten när de avslutats. En anledning är att man inte riktigt vet hur man ska bedöma dem. Ofta stämmer man bara av tid och budget, om ens det. Men hur borde man följa upp projekten, och vad räknas som ett lyckat projekt?

En reserapport från UN Environment

Arkatays Jonas Denvall arbetar under hösten med att facilitera revisionen av ”the Sustainable Public Procurement Approach” på uppdrag av Förenta Nationernas miljöprogram, UN Environment. Vi är glada och stolta över Jonas, som en längre tid har arbetat målmedvetet för uppdrag i internationella och multikulturella miljöer som tydligt påverkar en hållbar samhällsutveckling.

Vi utvecklar Arkatay!

Under 2017 driver vi ett internt utvecklingsprogram för att titta på hur vi kan göra bolaget ännu mer teal. Ett begrepp för ett nytt omvälvande sätt att styra organisationer, där man går ifrån den klassiska hierarkin och utvecklar bolaget mer likt en organism, där individen har makt över sin situation och där man styrs genom bolagets övergripande syfte.