Vår blogg

17 mars
2015

Varför ska man vara agil?

Och var? Under ett uppdrag där jag skulle hjälpa en traditionell industriorganisation att bli mer agil ställde jag motfrågan ”varför vill ni bli agila?”.  Var det för att anpassa sig mer efter en föränderlig omvärld, eller var det för att bli effektivare i projekten? Det visade sig att det var det senare de var mest …

läs mer
09 februari
2015

En ny standard för projektportföljshantering har fötts

Denna vecka var det ISO-standardiseringsmöte i Wien för projekt-, program- och portföljförhantering. År 2013 publicerades ISO-standarden för projektledning, ISO 21 500. Denna standard antogs globalt, och har byggts på PMBOK® Guide från PMI (Project Management Institute). I fredags var det en omröstning för att publicera nästa standard i familjen, ISO 21 502 för projektportföljhantering (formellt …

läs mer
15 januari
2015

Vänd upp och ner på det – och bli mer framgångsrik!

Med 20 år på mätaren passerade inom projekthanteringsyrket, funderar jag över om det fanns någon tidpunkt som innebar en vändpunkt i min projektframgång och vad det i så fall var. Tidpunkten är kanske inte så intressant, det var för övrigt inte en punkt utan en utveckling över tiden, men däremot vill jag dela med mig …

läs mer
18 juni
2014

Vad är PRINCE2

Undrar du vad PRINCE2 är för någonting? PRINCE2 är världens största certifiering med mer än en miljon certifierade runt hela världen. PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2 är …

läs mer
03 maj
2014

Business case under osäkerhet

Beslutsfattande blir allt viktigare för att företag ska kunna hävda sig på en globaliserad och konkurrensutsatt marknad som dessutom förändras i snabb takt. Beslut om den framtida verksamheten handlar i allt större omfattning om att välja rätt projekt. Men det är svårt att fatta beslut under osäkerhet, särskilt när det är svårt att konkretisera och …

läs mer

Kontakta oss