Vår blogg

15 augusti
2015

Lyckas leda förändring!

Projektledning innebär allt som oftast att förändra, att se till att något görs annorlunda imorgon än idag av en grupp människor, t ex medarbetarna på en arbetsplats. Antigen för att de själva vill det, eller för att andra vill det. Det finns flera undersökningar som visar att förändringsarbete i företag och organisationer ofta inte når …

läs mer
15 juli
2015

Det affärsdrivna projektkontoret

Statistiken talar sitt tydliga språk. Allt för många projektkontor läggs ner efter bara något/några år. (25% efter 1 år, 50% efter 2år, 75% efter 4 år) En undersökning gjord av Mark Price Perry på BOT International 2007 visade att ett framgångsrikt projektkontor: Har tydliga och mätbara mål. Fokuserar på affärsnytta och hastighet medan mindre framgångsrika …

läs mer
15 juni
2015

Projektuppstart

Nu har du fått ditt projekt och din projektbeställare är eld och lågor och vill att det här projektet skall komma igång, nu nu NU! Har du fått en uttömmande projektbeställning? Eller fick du skriva den själv? Din projektbeställning är din första analys av läget. Den visar vilken viktigt information som finns och vilken information …

läs mer
09 maj
2015

Hantera osäkerhet i projekt

De flesta projektledare vi stöter på använder sig av enpunktsestimat för att planera och budgetera sina projekt. Enpunktsestimat är problematiska därför att olika människor menar olika saker med sitt estimat. Vissa ger ett optimistiskt värde, och andra ger ett pessimistiskt värde. Ett exempel kan illustrera det här. Vi frågar Kalle och Viktoria hur lång tid …

läs mer
29 mars
2015

Förändring? What’s in it for me?

När man pratar om projekt tar det ofta inte lång stund innan förändringsledning kommer upp i diskussionen. Alla projekt innebär förändring, säger någon! Så är det kanske, men den här gången ska vi inte gå in i den diskussionen utan fundera över förändringsledning som att det handlar om förändringar där människor genom projektet, eller i …

läs mer

Kontakta oss