Vår blogg

18 maj
2012

PMP-förberedelser – processpussel

För att klara PMP-certifieringen, så behöver man känna till alla processer som är definierade i PMBOK® Guide, och därför har Arkatay tagit fram ett pussel som gör att man kan träna på processerna: http://www.arkatay.se/arkatay-process-puzzle-for-pmbok-guide-4/ På så sätt kan man själv utvärdera sina kunskaper om processerna regelbundet, samtidigt som man tränar på ett roligt sätt. Ett tips …

läs mer
16 maj
2012

Coachande ledarskap – en enkel process

Genom ett coachande förhållningssätt kan man som projektledare bygga motivation och öka prestationen. När coaching fungerar är det oerhört kraftfullt, och man bör alltid börja med att försöka få projektdeltagarna att på egen hand komma fram till mål och de första stegen mot målen. Som coach är man aktivt lyssnande och ställer kraftfulla frågor, samtidigt …

läs mer
15 maj
2012

Kartlägg alla antaganden

Finns det outtalade antaganden i ditt projekt? För några år sedan fick jag höra uttrycket: Assumptions is the mother of all fuckups Och jag kan bara hålla med. Projektledare antar att de ska få vissa resurser, att beställarna ska finnas tillgängliga, att leverantörer ska leverera i tid och massor av annat. Och när det inte …

läs mer
14 maj
2012

Praktisk erfarenhet av projektledning

Jag pratade med en mycket senior projektledare som varit projektledare längre än jag levt. Eftersom jag är mycket intresserad av olika dimensioner av projektledning, så försökte jag ta reda på vad erfarenheten ger som inte unga ambitiösa projektledare kan utföra. Han pekade på några intressanta saker:  Större helhetsperspektiv Praktisk erfarenhet från liknande situationer Bättre prioritering …

läs mer
11 maj
2012

Erfarenhetsutbyte över gränserna

Ibland kan jag ha lite för stort fokus på den organisation jag arbetar i eller utför uppdrag åt. Detta får till följd att gränserna för var jag letar svar på problem och utmaningar blir allt för snäva. Tanken på de unika förutsättningarna i organisationen får företräde framför likheterna med andra aktörer i samma bransch, andra …

läs mer

Kontakta oss