Strategi och Ledningssystem

[ Från strategi till mål ]

Hur kan man på ett bra sätt säkerställa att den strategi som sätts högst upp i organisationen tydligt uppnås och förankras i den operativa verksamheten? I många fall är det enklare sagt än gjort och likt viskleken kan budskapet samt dess mening tyna bort på resan från avsändare till slutlig mottagare. Istället bör man eftersträva att förtydliga strategin för varje nivå så mottagarna på den nivå förstår vad strategin innebär konkret praktisk för dem.

 

Säkerställa balans mellan aktuell verksamhet och framtiden

Från strategiarbetet (den förflyttning ni vill genomföra) till det slutgiltiga målet, har vi erfarenheten och kompetensen att följa er på den resan och säkerställa en god balans mellan vad som säkrar den aktuella verksamheten och dess lönsamhet, men också se till att det också finns en stadig blick på framtiden. Detta gör vi genom bland annat genom rådgivning, processutveckling, och stöd vid genomförande. Det kan ta sig formen som en del av utbildning eller strategiarbete genom workshops, där vi faciliterar strategiprocesserna för att skapa maximal delaktighet. Som facilitatorer kan vi samla information och inputs för att utveckla samt vidaredriva arbetet med att ta fram strategin och i förlängningen kunna se hur man på bästa sätt kan brygga vägen mellan strategin och affärsplan genom att sätta upp tydliga drivers och mätetal.

 

Vi har god erfarenhet av att hjälpa våra kunder genomföra sitt strategiarbete på ett moget vis och säkerställa att deras ledningssystem (governace) är tillräckligt bra för att de ska kunna exekvera sina planer för framtiden. 

 

 

Vill ni diskutera strategi och ledningssystem med oss? Tveka inte skicka iväg ett mail, så för vi gemensamt diskussionen vidare. Är du intresserad av att veta hur vi jobbar generellt kring projektmognad, läs då gärna mer här.