Mårten Van Rheinberg

Email: marten@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 709 13 69 79

Konsultprofil

Om Mårten

Erfaren senior projektledare med bakgrund inom webb och e-commerce, IT, marknadsföring och retail. Högskoleexamen i projektledning, med fokus på nya medier. Stark kommunikatör, såväl verbalt som i skrift, med motiverande ledarskap och engagerande teamcoachning. Erfarenhet av att leda komplexa, multinationella projekt med många intressenter och varierande krav; från idé och förstudie till lansering och avslut, inklusive budgetering, planering, upphandling, hantering av underleverantörer samt rekrytering och ledning av personal och team. Relationsorienterad ledare som med hjälp av kommunikation och teamwork arbetar för att linjera teknik och design med affärsmål.

Utvalda projekt & uppdrag

Chef Digital Experience - H&M
2015 – Pågående

 

Ansvarig för Digital Experience inom H&M:s globala onlineexpansion, med ansvar för tre team: UX Design, UI Design och Front-end Development (inklusive test) om totalt 25 personer. Ansvarig för gränssnitt mot kund för e-handel & webb liksom H&M iOS och Android-appar för över 35 marknader.

Projektledare Upphandling - Vellinge kommun
2015

Facilitering av den offentliga upphandlingen av all IT för Vellinge kommun enligt den nya KPD-procesen. 20 dialogveckor med tre olika potentiella leverantörer för ett kontrakt om 5+5 år och 200 miljoner kronor.

Senior projektledare, Digital Business - Sony
2013-2014

Mårten ledde ett flertal projekt, förstudier och strategiska initiativ som senior projektledare i Digital Business-teamet på marknadsavdelningen hos Sony Mobile. Exempel på projekt:

 

 • Modular Framework: Projekt för att uppdatera design, UX och underliggande teknologi för sonymobile.com. Ansvarig för rekrytering och ledning av ett team på tio utvecklare, upphandling och hantering av leverantörer, och projektgenomförande med en budget på 6 000 000 kronor över 8 månader. Levererade mer än initialt överenskommet, i tid, 30% under budget.
 • Xperia Lounge: Redesign och implementering av nya affärsregler i Sony Mobiles lojalitetsprogram och app.
 • Processutveckling: Design och implementering av process för att linjera agil utveckling med verksamhetens traditionella vattenfallsplanering.
 • Xperia care: Pilotprojekt för ovanstående process för att göra om supportsidorna med Xperia care-konceptet på sonymobile.com, med Customer Support som huvudintressent.
 • E-commerce: Utveckling och redesign av shop.sonymobile.com.
 • Säkerhet: identiviering och utvärdering av säkerhetsrisker (tekniska och processrelaterade) runt sonymobile.com-plattformen (främst WordPress-baserad, på Amazon Web Services).
 • UX Framework: Design och implementering av ett nytt UX-ramverk för sonymobile.com.
Global projektledare - Sony Ericsson/Sony

2011-2013

Som projektledare vid projektkontoret på Global IT ansvarade Mårten för ett flertal vanligtvis konsumentrelaterade IT-projekt, ofta parallellt. Vissa av dem var mindre förstudier eller proof-of-concepts, andra var komplexa projekt med många olika intressenter och beroenden, och med team på upp till 25 personer:

 • TEM-förstudie – undersökning och framtagning av lösningsförslag för Telecom Expense Management-system för globalt användande inom bolaget. Fullständig förstudie med inledande efterforskningar, utvärdering av möjliga lösningar, upphandling och val av leverantör, samt bidgetering och inital planering för genomförande av implementation.
 • Extranet Collaboration Area-uppgradering – uppgradering av befintlig Extranet SharePoint-lösning som används för samarbete med externa leverantörer till SharePoint 2010. Flytt till ny hårdvara i nytt datacenter.
 • Intranet-uppgraderingar – blandade UX-förbättringar för SharePoint 2010-baserad blobal intranetlösning.
 • Support Zone redesign – Inom CIS med Customer Support som beställare. On omarbetning och nyutformning av supportsidorna på sonyericsson.com. Arbetet utfördes till största delen av underleverantörer och ett team i Indien. På min rekommendation avslutades projektet efter den initiala fasen på grund av begränsningar i scope/tid/budget.
 • CRM Program – olika projekt kring konsumentdata och konsumentkommunikation, främst via Siebel. Även flera förstudier och koordinering av nya initiativ innan de projektifierats.
  • Consumer Registration Platform – CRM-plattform för segmentering och analys av data. Initierade och ledde även arbetet med ett proof-of-concept för undersökande utveckling och test av olika lösningsalternativ för att koppla samman Siebel med interna data warehouses. Implementationen möjliggjorde en markant förbättring av segmenterings- pch personaliseringsmöjligheter.
  • Survey – Urval och implementation av open source-lösning för konsumentundersökningar kopplat mot OBIEE för analys, vilken innebar besparingar på ca €500 000 redan första året. Ersatte sedan flera andra externa survey-lösningar med resultatet att ytterligare data kan samköras med användardata i Siebel, samt ännu större finansiella besparingar.
  • Mobile Surveys- Fortsättning av ovanstående projekt för att anpassa verktyget till mobila enheter (initialt definierade som ”touch-enheter med 480 pixlar eller mindre i skärmbredd”, men kom senare även att inkludera pekplattor med högre upplösning).
  • InQuira – Uppgradering och integrering med Siebel av inQuira (kunskapshanteringssystem) som används at Sony Ericssons supportagenter.
  • Konsolidering av applikationer för authentisering av slutanvändare mot sonyericsson.com, e-handel, My Account, Developer World, etc.
 • Integrated Shopping – projekt för att addera integrerad e-handel till sonyericsson.com. Tillsatt som projektledare och testledare under slutfasen av projektet. Nära samarbete med såväl verksamheten som underleverantörer ledde till en lyckad lansering i september 2011.
 • E-handel version 2 – projekt för redesign av webshoppen på sonymobile.com, och för att flytta till en förbättrad plattform. Min roll var som sammanhållande mellan marknadsavdelningen, försäljningsavdelningen och IT, medan produktägaren ansvarade för tid, kostnad och scope samt resurser.
 • CIS transformation – IT-internt projekt inom SPECTRUM-programmet, med målsättning att flytta majoriteten av alla applikationer inom Sony Ericsson till ny nätverksstruktur och nytt datacenter.
 • Nedstängning av Master Data och Profile Services – konsolideringsprojekt inom IT i nära samarbete med Customer Support.
 • Processutveckling för projektleveransmodellen som används av projektkontoret på Global IT.

Certifikat

2015 Scaled Agile Framework (SAFe®) Agilest, Scaled Agile
2014  Professional Scrum Master, Scrum.org
2011  PRINCE2® Practitioner, APMG-International
2011  PMI-ACP℠ (PMI Agile Certified Practitioner), PMI
2010  FokusProfilen, Garuba
2009  PMP® (Project Management Professional), PMI
2009  ITIL® V3 Foundation, APMG-International
2000  UGL (Utveckling av grupp och ledare)

Utbildning

2009 Projektledning, Organisationsteori, Marknadsföring, Högskolan i Kalmar
2004-2005 Läkarprogrammet, Lunds universitet
1999-2001 Yrkesexamen inom projektledning, Hyper Island School of New Media vid Blekinge Tekniska Högskola