Jonas Denvall

Email: jonas@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 708 605 562

Konsultprofil

Om Jonas

Jonas är en erfaren verksamhetskonsult med en stark passion för projektledning och särskilt Sustainable Project Management, där han är en erkänd internationell expert. Han har ett engagemang i flera ISO-kommittéer och bidrar där till utvecklingen av global god praxis och standardisering. Jonas karriär inkluderar startandet och utvecklandet av flera företag, däribland Arkatay. Ansvaren har inkluderat att leda projekt med 100+ deltagare, hantering av självstyrande och tvärkulturella team samt utveckling av affärskritiska processer i stora organisationer. Jonas har en djup förståelse av organisationsteori och styrningsprocesser och är en mycket uppskattad utbildare, coach och förändringsledare. Han använder sin kunskap för att hjälpa organisationer och människor att öka sin förmåga till att nå hållbar projektframgång.

Utvalda projekt & uppdrag

Ordförande och nominerad ämnesexpert - globala ISO-kommittéer

2015 – Pågående

I flertalet roller har Jonas bidragit till internationella kommittéer i utvecklandet av nya ISO-standarder, inklusive

 • CEN TC461 – Public Procurement (som ordförande för en europeisk standardiseringskommitté för offentlig upphandling inom EU, på uppdrag av EU- kommissionen)
 • ISO 37000 – Organizational Governance (som ordförande för den svenska arbetsgruppen)
 • ISO 20400 – Sustainable Procurement (som nominerad ämnesexpert för Sverige)
 • ISO 21500 – Project Management (som nominerad ämnesexpert för Sverige)
 • ISO 21505 – Project, Program & Portfolio Management – Guidance on Governance (som nominerad ämnesexpert förSverige)
 • IWA 26 – Using ISO 26000 Social Responsibility in management systems (som ordförande för den svenska arbetsgruppen)
Metodspecialist Sustainable Project Management - ÅF AB
2016 – Pågående

 

Jonas är rådgivande och utvecklar metodik och ramverk för Sustainable Project Management (införlivandet av metoder och verktyg för att säkerställa hållbarhet i projektarbetet) i organisationens nya projektmodell som används globalt av ÅF i samtliga projekt, omfattande fler än 9 000 anställda i 30 länder.

Kursutvecklare och utbildare - Arkatay Consulting AB
2008 – Pågående

 

Ansvarig för utveckling och leverans av utbildningar och seminarier inom hållbarhet och projekt-, program- och portföljhantering. Sedan 2008 har Jonas utbildat fler än 500 yrkesverksamma och utvecklat ett flertal uppskattade utbildningar, inkluderande:

 • Sustainable Project Management
 • Introduction to Sustainable Procurement (ISO 20400)
 • PRINCE2 Practitioner & Foundation certification preparation course
 • Project Management Professional (PMP) certification preparation course
 • Project Management in Practice
 • Risk Management
Metodspecialist, projektledning - VA Syd
2013-2015

 

Rådgivning och metodutveckling för projekt-, program- och portföljhantering genom analys, workshops, utbildning, coachning och rekommendationer till förbättringar.

Metodspecialist projektledning - Gambro
2013

 

Jonas agerade metodspecialist i ett pågående förbättringsprojekt, med en riktad analys av organisationens projektmognad. En omfattande serie intervjuer och workshops resulterade i ett antal förslag till förbättringar och en handlingsplan för kommande åtgärder, vilka implementerades framgångsrikt under det kommande halvåret.

Projektledning processförbättringar, team building - TetraPak AB
2013

 

Jonas var ansvarig för att utveckla bolagets process för att bygga effektiva team vid uppstarten av nya produktutvecklingsprojekt. Projektet omfattande att analysera befintliga processer, identifiera och implementera förbättringar. Uppdraget resulterade i ett metodbibliotek för att etablera nya team, inkluderande workshopkoncept och stödjande material.

Certifikat

2014PRINCE2 Practitioner and Trainer, Axelos
2011 ICF Diploma in Coaching (International Coach Federation)
2009 ITIL® Foundation v3
2009 Scrum Master
2008 PMP® (Project Management Professional) by PMI

Utbildning

2005Project Management & Business Management, University of Queensland
1997-2005Magisterexamen Datavetenskap, Lunds tekniska högskola